Kronika

Vítězství v KORCHEMu

25.6.2022

Dvě studentky kvarty, Magdalena Nováková a Klára Bílková se letos zúčasnily celonárodní korespondenční soutěže z chemie. Po celý školní rok vypracovávaly teoretické i praktické úlohy, jejiž řešení zasílaly na Ostravskou universitu.

Prvním místem z celkového počtu 116 studentů Magdaléna Nováková stvrdila celorepublikové vítězství v chemické olympiádě z jara. Klára Bílková se umístila 15., tedy mezi 20 nejlepšími oceněnými studenty.

Přejeme děvčatům, aby na své úspěchy byly hrdé tak jako jsme na ně hrdé my. Věříme, že jsou pro ně odměnou za jejich celoroční, ale vlastně tříleté snažení ve studiu chemie :)

Za PK, ZV


související články: chemie vítězství 1.místo soutěž