Kronika

Tři týdny

31.3.2020

Již tři týdny se učíme žít zcela jinak, než jsme byli zvyklí. Celá společnost se musela vydat dosud neznámou cestou. Nové cesty vzdělávání musí prošlapávat i žáci, učitelé a rodiče. Forma výuky se radikálně změnila ze dne na den. Na tuto situaci se nikdo z nás nemohl předem připravit, a tak se všichni učíme za pochodu. Pojďme si představit, jak probíhá vzdělávání na dálku na Gymnáziu Karla Čapka.

Základem komunikace mezi vyučujícími a žáky naší školy je školní e-mailová schránka a k ní příslušné přístupové údaje, které obdrželi všichni žáci již při nástupu na školu a slouží  k přihlášení ke všem níže popisovaným službám. Jednoznačná identifikace žáka umožňuje přistupovat k výuce individuálně.

Většina vyučujících již brzy po zahájení distanční formy přesunula výuku z e-mailové komunikace do tzv. Učebny. Učebna (Classroom) je virtuálním prostorem, kde vyučující publikují různé typy materiálů s možností vzájemných komentářů a diskusí s žáky. Toto prostředí umožňuje zadat několik druhů úkolů s následným managementem odevzdání, korekcí a vyhodnocením práce. Klíčové pro všechny strany je nastavení termínů odevzdání. Tyto údaje umožňují nejen žákům, ale i učitelům naplánovat si práci. Jsou cíleně  stanoveny tak, aby poskytly žákům možnost úkoly odevzdat včas i v případě neočekávaných problémů.

Situace se neustále vyvíjí a postupně zařazujeme další technologie či formy výuky. Je třeba mít na paměti technická a uživatelská omezení  na straně žáků i vyučujících. Nikdy se nepodaří zapojit do pokročilejších technologií všechny. Pro on-line komunikaci využíváme nejčastěji Hangout Meet; často společně se sdílenými dokumenty či sdílenou tabulí (Jamboard). Bohužel tato služba vyžaduje stabilní internetové připojení, vcelku výkonné zařízení a funkční mikrofon. Po dvou týdnech nasazení vidíme, že službu jsou schopny používat zhruba 2/3 uživatelů.

Některé třídy mají výuku zpestřenou užíváním vlastních motivačních či výukových videí tvořených učiteli i žáky (pár ukázek jsme zveřejnili na webu školy). Jak vidíte, distanční výuka je vcelku pestrá.

Jednoznačně musíme pochválit žáky za nasazení a poctivé plnění úkolů, rodičům poděkovat  za trpělivost a pomoc svým ratolestem i vyučujícím. Práce žáků je samozřejmě hodnocena. Někteří již obdrželi klasifikaci do Bakalářů, dalším se objeví v dohledné době. Vyučující zohlední výsledky vzdělávání žáků distanční formou při klasifikaci za druhé pololetí. Vzhledem k tomu, že zatím není možné odhadnout konec nouzového stavu, nelze nyní zodpovědět jakou vahou.   

Berme nynější stav jako výzvu a šanci posunout se dál, rozvíjet se v oblasti digitální gramotnosti a on-line komunikace. S velkou pravděpodobností budou tyto dovednosti zásadní pro stávající i budoucí profese.  Žáci mají velkou šanci naučit se samostatnosti, rozvrhovat si svůj čas a být více zodpovědní za svoji práci. Celé školní prostředí se tímto zásahem “shůry” výrazně posune. Nemusíme věšet hlavu, že nestihneme probrat naplánované učivo. Učíme se něčemu, co se nám rozhodně neztratí.

Pevné zdraví všem!


související články: karanténa učebna google meet