Kronika

Studenti dobříšského gymnázia na mezinárodní konferenci

9.6.2007

Ve dnech 30. 5. -  2.6. 2007 se v německém městě Weilburg konala závěrečná konference mezinárodního projektu Socrates Comenius. Tohoto projektu se účastní pět škol z různých zemí Evropy -  České republiky, Polska, Španělska, Francie a Německa, které bylo tentokrát hostitelskou zemí. Českou republiku a Gymnázium Karla Čapka zastupovaly studentky  Iva Coufalová, Markéta Chytrá, Tereza Kašparová, Karolína Svobodová a profesorky Dana Řehoutová a Jitka Pogranová.

Studenti celý školní rok připravují práce na předem určené téma, které je každým rokem jiné. Hlavním cílem těchto setkání je přiblížit ostatním studentům něco zajímavého a někdy i poučného ze své země. Tento rok se práce týkaly kultury regionů. Společným jazykem všech těchto evropských zemí je angličtina. Němečtí studenti účastnící se projektu zajistili ubytování svým zahraničním přátelům, kteří si tak mohli procvičit nejen angličtinu, ale i němčinu. Profesoři bydleli v hotelu.

Program začal hned po našem příjezdu a příjemné snídani ve středu ráno, kdy jsme se vydali na místo chráněné UNESCEM - Grube Messel. Zde se v průběhu historického vývoje země vytvořily vhodné podmínky pro vznik fosilií. Odpoledne jsme navštívili hrad Frankenstein. Ve čtvrtek dopoledne se konala nejdůležitější akce celého projektu, a to prezentace studentských prací. My jsme představili práce Turistika a rozhledny v našem regionu a Antonín Dvořák. Obě naše prezentace  se setkaly s velkým úspěchem, především práce o Antonínu Dvořákovi se zahraničním partnerům velmi líbila. Po slavnostním obědě jsme se vydali do historicky zajímavého města Limburg. V pátek byl naplánovaný cyklistický výlet, jehož cílem bylo zhlédnout mramorový lom. Sobotní dopoledne jsme se všichni rozloučili a odjeli zpět domů.

Celou akci můžeme označit za velmi užitečnou a zdařilou. Byla to jistě skvělá příležitost pro poznání nových lidí a kultury, jiného způsobu života. Jsme rády, že jsme se tohoto projektu účastnily a měly možnost reprezentovat naši školu.

Iva Coufalová a Markéta Chytrá,
studentky Gymnázia K.Čapka Dobříš                                                                       

Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie

související články: Comenius projekt konference Německo