Kronika

Srdíčkové dny

21.5.2024

sbírka Život dětemŽivot dětem tímto srdečně a s úctou děkuje studentkám a studentům
Gymnázia Karla Čapka, Školní 1530, Dobříš
za účast v jarních Srdíčkových dnech a za finanční částku 6 042 Kč
získanou prodejem předmětů s logem Život dětem.

Částka bude použita na pomoc dětem se závažnými onemocněními, které jsou stabilně odkázány na domácí péči svých rodičů, a to konkrétně na pořízení rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, na úhradu zdravotnického materiálu, speciální výživy, rehabilitačních pobytů apod. Děkujeme Vám, že nám pomáháte proměnit dětské slzy v úsměv.

Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie

související články: sbírka srdíčkové dny charita