Kronika

Soutěž v sekundě

9.5.2024

V pondělí 6.5. se v sekundě uskutečnila soutěž v matematice a českém jazyce, kterou pro nás vymysleli někteří  spolužáci (s pomocí našich profesorek Z. Čapkové a D. Pergeltové). 

Byli jsme rozděleni do skupin, ve kterých jsme společně na jednotlivých stanovištích plnili zadané úkoly. Každá skupina si vybrala svůj originální název. K řešení jsme dostali celkem 28 úloh, které se zaměřovaly převážně na novou látku.  Úlohy byly bodovány podle složitosti a získané bodové skóre bylo zapisováno do tabulky. 

Po  splnění všech úkolů byli vyhlášeni naši vítězové, kteří si postupně chodili  pro sladkou odměnu. Poté jsme všichni dostali palačinky upečené paní profesorkou Pergeltovou, které chutnaly výborně. Mockrát  děkujeme (-:) 

Soutěž jsme si moc užili. Tímto hlavně děkujeme všem organizátorům soutěže a paním  profesorkám, které tuto soutěž umožnily. 

Eliška Cardová a Niky Novotná, sekunda

Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie

související články: matematika český jazyk soutěž