Kronika

Rozhled

26.6.2009

Ve dnech 24. 6. a 25. 6. se na naší škole uskutečnil projekt Rozhled. Název projektu v sobě ukrýval počáteční písmena slov: relaxace, osvěta, zdraví, hry, lidé, energie, dovednosti. Studenti tercie, kvarty, 1. ročníku a kvinty během těchto dvou dnů podle svých možností vyzkoušeli pro někoho nové pohybové aktivity, získali množství nových poznatků o zdravém životním stylu, zdravém pohybu, poruchách příjmu potravy, problematice HIV a bezpečnějším chování ve vztahu ke svému okolí. Děkujeme všem lektorům projektu za kvalitní realizaci a vedení 2. ZŠ za laskavé poskytnutí tělocvičny.

Koordinátoři projektu: Zuzana Čapková a Jana Sprengerová

Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie

související články: projekt rozhled