Kronika

Potíže s chováním mají i gymnazisté

8.10.2005

Dvojku nebo trojku z chování v kraji v průměru dostane jedno dítě ze dvaačtyřiceti

Téma

MF DNES se pokusila zjistit, jak jsou na tom středočeské děti s chováním. Oslovila 46 škol, do kterých chodí přes 20 tisíc dětí, a zjistila, že sníženou známku z chování domů v loňském školním roce přineslo každé 42. dítě.

Střední Čechy - Nechodí do školy bez omluvenky, vzpírají se učitelům nebo dokonce okradou spolužáka. To jsou nejčastější prohřešky, za které žáci, učni a studenti v kraji dostávají dvojky nebo trojky z chování.

MF DNES zjistila, že na 46 školách, které obvolala a které navštěvuje 20 330 dětí, v loňském školním roce dostalo dvojku z chování 344 žáků nebo studentů, trojku jich „vyfasovalo“ 107.

Je to typický případ: o toho chlapce ze základní školy v Unhošti na Kladensku se zajímali policisté i sociálka a ve škole nevěděli, co s ním dělat. Vlastně tam ani moc nechodil - za rok měl 231 neomluvených hodin. Nejdříve proto dostal v pololetí dvojku a na konci roku trojku z chování. „Usmyslí si v polovině vyučování, sebere se a jde pryč. Opravdu je těžko zvladatelný, utekl i z diagnostického ústavu,“ říká zástupkyně ředitelky Petra Sanytráková.

Školy tvrdí, že dobře zvažují, jestli některému žáku nebo studentu dát horší známku z chování. Podle ředitelky Integrované střední školy v Příbrami Marcely Hodkové je důležité, aby dvojky a trojky studenti nedostávali podle šablony, ale aby pedagogové měli o každém přestupku přesné informace - aby prostě každé snížení stupně z chování dobře rozvážili. „O každém žákovi na poradách živě diskutujeme, bereme v úvahu i rodinné zázemí. Záleží vždy na domluvě se studentem i rodiči. Ovšem darebáky dovedeme ukáznit,“ tvrdí Hodková.

Totéž potvrzují i na základních školách. „Mít tabulky, za co je jen dvojka a za co už trojka z chování, to je podle mě špatné. Každý případ se musí řešit individuálně,“ vysvětluje Jan Šanko, ředitel školy v Sadské na Nymbursku.

Že děti zlobí i na středních školách, o tom svědčí dvojky i trojky z chování dokonce i na gymnáziích.

„Naši studenti nejsou zlobivější než jinde, ale loni v červnu jsme rozdali na vysvědčeních dvě trojky a šest dvojek z chování,“ podotýká ředitelka Gymnázia Karla Čapka v Dobříši Zdenka Cimická. „Bylo to za mimořádný případ, kdy došlo na zahraničním zájezdu k pokusu o krádež,“ vzpomíná Cimická.

Kolik která škola rozdá za rok dvojek a trojek z chování, to se v kraji velmi liší. Například v 1. Základní škole v Českém Brodě na Kolínsku dostalo v červenci dvojku 15 a trojku čtyři ze 411 dětí.

Naopak ve škole Letců RAF v Nymburce mají 540 dětí a jen tři dvojky z chování. Trojku tady nedali žádnou.

Autor: VOJTĚCH BLAŽEK, FRANTIŠEK J. KUBÍK


související články: noviny