Kronika

Podpora stávky učitelů

6.11.2019

Podporujeme Českomoravský odborový svaz pracovníků školství ve snaze o nárůst tarifních platů pro pedagogy. Vzhledem k již naplánovaným a zaplaceným aktivitám pro žáky naší školy (divadelní představení, beseda s paní Martou Kubišovou, studentská konference v Norsku) se ke stávce připojujeme tímto prohlášením a vyslovujeme s ní souhlas.

Co stávka učitelů (ne)vyřeší?

Uvědomujeme si, že mzdy ve školství jsou skutečně nízké. Platy českých učitelů tvoří jen 64 % průměrné mzdy vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců, což je nejméně ze států OECD a EU. Česká republika dává na školství o čtvrtinu méně, než je průměr vyspělých států světa.

Podfinancování našeho školství s sebou přináší další problémy. Jde hlavně o mladé, kteří uvažují, zda je pro ně profese učitele do budoucna zajímavá a perspektivní, zda s platem učitele uživí rodinu. Mladých učitelů je velmi málo a situace se stále zhoršuje. Školy proto už delší dobu nemají možnost si učitele vybírat, ale prosí, aby šel do školy někdo pracovat.

V současné době nemá české školství příliš dobré vyhlídky. Je tedy nejvyšší čas začít jednat, pokud už však není pozdě. Na kvalitě školství a budoucnosti tohoto národa by mělo záležet nám všem.

Učitelé Gymnázia Karla Čapka Dobříš


související články: stávka