Kronika

Poděkování, aneb Dobrá věc se podařila…

28.9.2010

Ve dnech 12.9. - 20.9.2010 se uskutečnila druhá část projektu IdEA a to návštěva norských studentů  u nás. Po velmi úspěšném červnovém pobytu v Norsku a inspirováni programem, který byl realizován před dvěma lety, jsme se snažili zaujmout naše hosty nejen vodáckou aktivitou na Vltavě, ale i krásami přírody a kulturním a historickým bohatstvím naší země a při tom zachovat rámec projektu zabývajícího se energetickými zdroji a jejich využíváním v ČR. Norští kolegové hodnotili tento pobyt velmi pozitivně a tlumočili nadšení a spokojenost svých studentů. Totéž mohu říci i o rodičích, kteří se zúčastnili závěrečné konference. Doufám, že naši studenti též vyjádří své názory na stránkách projektu či na školních stránkách, myslím, že navázali četná přátelství, přesvědčili se o svých schopnostech komunikace a o smysluplnosti zahraniční výměny.

Tato akce by jistě nebyla úspěšná, kdyby se na její realizaci nepodílela řada mých kolegů. Chtěla bych tímto jim ze srdce poděkovat, za to, že věnovali svou energii a čas a moc mně tím pomohli. Jmenovitě Martině Brabencové a Danu Hoškovi, kteří nám prostřednictvím ŠSK poskytli veškerý servis při vodáckém pobytu v Českém Krumlově, Janu Chovanečkovi za spolehlivé tlumočení, hudební program a ochotu s čímkoliv pomoci, Oldřišce Svojitkové za péči o norské kolegy ve volném čase, za přípravu konference a pomoc při příjezdu a odjezdu skupiny. Aleně Durajové za tlumočení a Anně Vančátové za odborné komentáře při návštěvě východních Čech a Prahy. Samozřejmě též Ivonně Coufalové, která celý tento projekt pomohla realizovat v digitální podobě, naučila studenty pracovat v daném programu a byla ochotna kdykoliv poradit.

V neposlední řadě je potřeba i poděkovat městu Dobříš, které tuto akci podpořilo dotací z  Fondu sportu, kultury a volného času. Ještě jednou díky všem

D. Hlásná

Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie

související články: projekt Norsko zahraničí výměna voda