Kronika

Oslavy 70. výročí založení dobříšského gymnázia

1.9.2023

Gymnázium Karla Čapka srdečně zve občany, absolventy, studenty a rodiče na oslavy výročí 70 let od svého založení.

Brány školy se pro studenty poprvé otevřely 1. září 1953. Až do dnešních dnů má škola přes 3 600 absolventů, na jejichž vzdělávání se podílelo více než 200 pedagogů pod vedením dvou ředitelek a šesti ředitelů. Škola postupně fungovala ve třech budovách, do roku 1965 v prostorách dnešní ZŠ Komenského, v letech 1965–1982 v jednom z pavilonů 2. ZŠ, až nakonec v roce 1982 dostala svou samostatnou budovu. Úspěšně přestála mnoho školských reforem, díky kterým často měnila svůj název: do roku 1960 působila jako Jedenáctiletá střední škola, v letech 1960–1969 jako Střední všeobecně vzdělávací škola, dále pak fungovala pod názvem Gymnázium Dobříš až do roku 1995, odkdy používá čestný název Gymnázium Karla Čapka Dobříš. Škola si od svých počátků udržuje demokratickou a tolerantní atmosféru a zároveň vysokou odbornou úroveň výuky. Jako jedna z prvních škol v republice obnovila v roce 1990 takzvané osmileté gymnázium.

V současnosti studuje na gymnáziu přibližně 350 žáků v celkem osmi třídách osmiletého studia a čtyřech třídách čtyřletého studia. Škola má v současnosti 37 pedagogických pracovníků s odbornou kvalifikací. Gymnázium sídlí v budově postavené v roce 1982, která byla v roce 1995 rozšířena o nástavbu, a v roce 2015 získala moderní podobu při celkové rekonstrukci střechy a vnějšího pláště, včetně výměny oken, zateplení budovy, pořízení plynové kotelny a obnovy rozvodové soustavy tepla a vody. Máme 12 kmenových učeben, 7 odborných pracoven včetně 2 počítačových a 2 laboratoří a dále knihovnu se studovnou. V roce 2022 proběhla komplexní rekonstrukce a modernizace učebny fyziky. Všechny učebny jsou vybaveny počítači s dataprojektory, což umožňuje pedagogům aplikovat nejmodernější výukové metody.

Od počátku 90. let se gymnázium zapojilo do řady projektů mezinárodní spolupráce se školami v celé Evropě; díky této spolupráci mohou studenti školy dodnes vyjíždět na týdenní pobyty v partnerských školách, zdokonalovat své znalosti cizích jazyků a získávat nové přátele. Tomu odpovídá i vysoká kvalita výuky cizích jazyků, především angličtiny, němčiny a francouzštiny.

Vzdělávací proces v naší škole je založen na uplatňování široké škály moderních i tradičních didaktických metod, jejichž cílem je připravit žáky ke studiu na vysoké škole v oblasti humanitních, technických či přírodních věd a zároveň je vybavit kompetencemi, které si žádá současná moderní doba, jako je komunikativnost, schopnost sebeprezentace či celoživotního sebevzdělávání. Učíme naše žáky kvalitním mezilidským vztahům, slušnosti, respektu k odlišnosti a úctě ke vzdělání a kultuře. Snažíme se, aby se naši absolventi stali duševně i tělesně rozvinutými, kulturními, komunikativními a morálně vyspělými osobnostmi. K tomuto cíli se škola snaží dojít uplatňováním čapkovských idejí a tradic. 

Jako připomínku 70. výročí založení gymnázia vás zveme na speciální den otevřených dveří, který se bude konat v sobotu 23. 9. 2023 od 10 do 15 hodin v budově školy. Součástí dne budou komentované prohlídky budovy a jednotlivých učeben, které vám představí naši žáci. Naši pedagogové zároveň představí to nejzajímavější ze své práce s žáky. Můžete se těšit například na ukázky programování v Python a Scratch, modelování a tisk na 3D tiskárně, práci s robotikou a umělou inteligencí ve výuce informatiky, představení koncepce výuky tělesné výchovy či scénickou tvorbu a přednes studentských básní či ukázek z tvorby Karla Čapka v podání našich studentů. V hodině matematiky vám ukážeme například, jak funguje Pythagorova věta, jak sestrojit elipsu pomocí provázku či jak se poprat s šachovými rébusy. V laboratoři chemie můžete nahlédnout do alchymistické dílny, kde budou ke zhlédnutí malé i velké výbuchy a vydestilujeme si alkohol. Ukážeme vám novou učebnu fyziky a pokusy s moderními pomůckami. V učebně biologie absolvujete výpravu do mikrosvěta za pomoci mikroskopů. V hudební aule vám ukážeme zkoušku pěveckého sboru Aglaia či hru na boomwhackery. Můžete si poslechnout francouzské písně v podání studentů nebo se zúčastnit lekce francouzštiny pro začátečníky.  Studenti vám budou prezentovat výsledky svých celoročních školních projektů. Představíme vám také zahraniční partnerské školy, naše mezinárodní projekty za posledních 20 let
a konference a nové formy spolupráce v rámci programu Erasmus.

Součástí oslav výročí založení školy bude také společenský večer s tancem, který se uskuteční 11. listopadu 2023 od 20 hodin v Kulturním domě Stará Huť.

Srdečně zveme veřejnost, bývalé i současné studenty a přátele školy.
Za Gymnázium Karla Čapka Jan Bureš


související články: #GYMKCSLAVÍ oslavy výročí gymnázium