Kronika

Natura adriatica

9.9.2011

Letošní výtvarný projekt „ Scuola Pittura“ byl zaměřen mimo jiné i na poznávání středomořské přírody. Studenti oktávy a 4. ročníku se ve svých výtvarných technikách a keramice věnovali také této tématice. Tvorbě předcházelo seznámení se s dřevinami a bylinami na pobřeží a v zahradách a parcích navštívených měst. Studenti též měli možnost poznat některé druhy bezobratlých živočichů (korálnatců,korýšů, měkkýšů), popř. jejich schránek.

Tradičně byly zařazeny výtvarně poznávací výjezdy do Padovy, Ravenny, Florencie, San Gimignana a Benátek. Zasvěcený a názorný výklad paní profesorky Anny Vančátové obohatil vědomosti i těch studentů, kteří na gymnáziu absolvovali hudební výchovu a jistě je motivoval k opětovné návštěvě památek Itálie. Studenti poznávali malířská , sochařská a architektonická díla rané i pozdní renesance a též techniku raně křesťanské mozaiky.

Zájemci o modelování mohli v kteroukoliv denní dobu tvořit své práce pod odborným vedením paní Ing. Zuzany Zápalové . Většina studentů se naučila vytvářet sádrové masky či škrabošky, které si podle své fantazie vyzdobila. Studenti vedle těchto aktivit měli i dostatek času na pobyt v moři, jehož teplota byla velmi příjemná. Písečná pláž s lasturami a ulitami měkkýšů jim posloužila jako materiál na tvorbu plážové mozaiky, k čemuž inspirací byly mozaiky shlédnuté v byzantských památkách Ravenny.

Studenti budou své práce prezentovat na vernisáži 15.9.2011 od 18 hodin v budově školy. Přijdťe se určitě podívat na výsledky jejich snažení, které má určitě smysl, stejně jako celý projekt. Jsem ráda, že jsem se této akce účastnila a mohu říci , že je důstojnou tečkou za výukou estetické výchovy, také díky velmi dobré organizaci celého projektu realizované Mgr.Martinou Brabencovou a Dr. Milanem Brabencem.

Dr.D. Hlásná třídní oktávy

Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie

související články: Lido Adriano výtvarná výchova