Kronika

Návštěva Německa

23.4.2014

Od 10. do 13. dubna 2014 se studenti ze sexty, 2. ročníku a septimy zúčastnili projektu, který se zaměřil na československé vysokoškolské studenty a některé významné osobnosti vězněné po listopadu 1939 v koncentračním táboře Sachsenhausen.

Naše cesta do Německa nezačala usazením v autobuse, ale už několik měsíců předtím. Nemohli jsme přijet nepřipravení, a tak jsme jednotlivě nebo ve dvojicích s podporou paní profesorky Svojitkové vytvořili prezentace týkající se událostí, jež vedly k odvlečení vysokoškoláků do koncentračního tábora, dále každodenního života v táboře nebo také příběhů konkrétních vězňů, např. Vladimíra Matějky nebo Josefa Čapka.

Do Sachsenhausenu jsme přijeli ve čtvrtek odpoledne a hned po příjezdu jsme si s průvodkyní prohlédli koncentrační tábor. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých věcí. A protože byla zima, mohli jsme si na vlastní kůži trochu vyzkoušet, co museli prožívat vězni tábora většinu času.

Druhý den jsme prezentovali naše práce před německými studenty z místního gymnázia. Po prezentacích a krátkém hudebním vystoupení pod taktovkou paní profesorky Malé následovalo rozdělení do pracovních skupin, ve kterých byli i němečtí studenti. Každá skupina se měla porozhlédnout po táboře a nahlédnout do spisů některých významných vězňů, které se nacházely v archivu. Informace jsme získali také z panelů v jednotlivých blocích, ale vzhledem k velikosti tábora, množství expozic a času, který jsme měli k dispozici, jsme stačili prostudovat pouze zlomek z toho, co památník Sachsenhausen zájemcům o tuto temnou část německé historie nabízí.

V sobotu jsme se vydali do Berlína, abychom si prohlédli některé nejznámější památky. Jako první jsme navštívili Reichstag, což byla dříve budova Říšského sněmu, dnes je zde sídlo německého parlamentu. Poté jsme s česky mluvícím průvodcem chodili po Berlíně a prohlíželi si to nejzajímavější z tohoto města. Viděli jsme např. Braniborskou bránu, pomník věnovaný sovětským vojákům padlým ve 2. světové válce, památník holokaustu (symbolický židovský hřbitov), televizní věž nebo zbytky Berlínské zdi. Po celodenním chození jsme se všichni rádi vrátili na ubytovnu. Poslední den jsme se zastavili na Ostrově muzeí a navštívili Pergamonské muzeum. Tady se nacházejí sbírky antického umění. K nejzajímavějším exponátům patří Ištařina brána z Babylonu, Pergamonský oltář a brána tržiště v Milétu. Kolem třetí hodiny odpoledne jsme absolutně vyčerpaní a plní informací nastoupili do autobusu a vyrazili na cestu domů.

Závěrem bychom chtěli poděkovat paní profesorce Svojitkové a paní profesorce Malé za úžasný výlet, na který budeme ještě dlouho vzpomínat.

Michaela Pokorná, Kristýna Šrámková, septima

Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie

související články: projekt Německo Sachsenhausen