Kronika

Němečtí studenti v Dobříši

29.11.2016

Česko-německý fond budoucnosti

V pondělí 19. září 2016 jsme na Gymnáziu Karla Čapka v Dobříši přivítali německé studenty ze střední školy v Quedlinburgu. Touto návštěvou pokračovala studentská výměna, kterou realizujeme již druhým rokem za finanční podpory Česko-německého fondu budoucnosti.

Německé studenty jsme přivítali v aule školy, kde jsme měli připravené občerstvení. Zároveň jsme jim prostřednictvím prezentací představili Českou republiku, Dobříš a okolí.

Druhý den strávili společně s námi 4 vyučovací hodiny v našich třídách. Porovnávali jsme, v čem se liší výuka na českých a německých školách. Po obědě jsme se vydali na dobříšský zámek, kde byla připravená prohlídka v němčině. Odpoledne jsme pak ještě pracovali ve škole na tématu této výměny – poznávání a porovnávání vzdělávacího systému u nás a v Německu. Hledali jsme informace o Karlově univerzitě a o univerzitě v Magdeburgu. Seznámili jsme se s osobnostmi spjatými se školstvím - Janem Amosem Komenským a Rudolfem Steinerem. Porovnávali jsme například rozvrhy hodin či náročnost studia.

Ve středu jsme měli velice nabitý program. Hned ráno jsme se vydali na výlet do Prahy, kde jsme nejdříve navštívili Klementinum, pak si prohlédli knihovnu Karlových kolejí a zdejší Astronomickou věž. Dále jsme navštívili Židovské město se Starým židovským hřbitovem a procházkou se vydali směrem k centru města. Cestou jsme si prohlédli například Karolinum nebo Betlémskou kapli. Do Dobříše jsme se vrátili až večer, sice unavení, ale plní zážitků.

Ve čtvrtek jsme se nejprve znovu sešli ve škole, abychom dokončili naše prezentace. Vše se nám podařilo úspěšně zvládnout, a tak jsme mohli odjet do Lešetic na prohlídku Památníku Vojna. Prohlídka byla velice zajímavá a působivá. Náš program pokračoval v Penzionu Nový Rybník, kde jsme, po výborném obědě, prezentovali naše projektové práce. Večer se konala rozlučková party v restauraci Na Prachandě. Ta začala tanečními vystoupeními českých studentů a pak následovala volná zábava. Celý večer jsme si velice užili.

Poslední den jsme se opět vydali do Prahy, tentokrát na prohlídku historického centra. Prošli jsme se po Karlově mostě nebo navštívili Chrám sv. Víta. Kolem druhé hodiny odpoledne jsme se museli rozloučit a němečtí studenti odjeli zpět do Quedlinburgu.

V. Motáková, studentka sexty

Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie

související články: výměna projekt Německo Dobříš Qedlinburg