Kronika

Návštěva domova seniorů

23.6.2018

V rámci společensko-vědního semináře se studenti septimy a 3. ročníku zapojili do projektu s Domovem seniorů na Dobříši.

V měsíci květnu postupně studenti každý čtvrtek domov seniorů navštěvovali, aby se zapojili do činností zaměřených na volnočasové aktivity klientů, pomohli při zprostředkování sociálního kontaktu a smazání mezigeneračních rozdílů.

Studenti se rozdělili do menších skupin, ve kterých poté seniorům předčítali, povídali si nebo s nimi trávili čas v zahradě domova.

Celá akce se velmi vydařila a byla přínosná nejen pro obyvatele doma, ale i pro studenty samotné.  


související články: SVS senior