Kronika

Mezinárodní konference v Duisburgu

11.5.2007

Ve dnech 2.5. - 6.5. 2007 se čtyři studentky 2. ročníku GKČD účastnily mezinárodní konference projektu Comenius v Duisburgu.

Necelých třináct hodin jízdy autobusem vás dělí od hlavního města německé spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko DÜSSELDORFU. Toto krásné město s ohromným říčním přístavem však stále není váš cíl. Tím je o několik desítek kilometrů vzdálené „městečko" DUISBURG čítající něco okolo půl milionu obyvatel. Duisburg není proslaven jen kvalitní ocelí, ale i krásným kulturním zázemím a právě zde se konala na začátku května konference projektu COMENIUS, jehož jsme se ani letos neopomněli zúčastnit.

Projekt Comenius má již v evropských zemí několikaletou tradici. Zajišťuje spolupráci evropských studentů prostřednictvím internetové sítě i osobního setkání. A tak se mezi německou, irskou, belgickou, holandskou, norskou a italskou vlajkou objevila i ta česká.

Naše „expedice" se skládala ze čtyř studentek 2. ročníku: Kateřiny Landové, Kateřiny Rambouskové, Marie Skálové, Barbory Adamcové a dvou profesorů: paní profesorky Jany Melicharové a Ivony Coufalové. Byly jsme ubytovány v německých rodinách místních studentů, kteří se projektu účastnili.

Ve čtvrtek 3. května nás i ostatní žáky slavnostně uvítal německý sbor profesorů. Odpoledne nás čekala návštěva místních oceláren ThyssenKruppeSteel. Nepříjemné horko nám bohatě vynahradil pohled na ohromné kotle roztaveného železa a pece chrlící oheň. Navečer jsme byli pozváni na radnici, kde nás opět slavnostně přivítala starostka města.

V pátek večer došlo k vyvrcholení samotné konference. Každá země představila svoje téma, kterých bylo hned několik. Život začíná, Sváteční dny….atd. To naše: Žijeme společně se zabývalo životem nejen teenagerů, jejich koníčky a problémy v českém prostředí. Nezapomnělo se ani na slavnostní večeři, která probíhala ve formě banketu. Každá země připravila něco ze svého národního jídelníčku a o pochoutky na stole nebyla nouze. Mezi norskými lososy a italskými těstovinami nechyběly ani typické české lázeňské oplatky či vánoční cukroví. Ale nejen tím jsme přispěli k dobré náladě. Byla to hlavně Bára Adamcová, která několikrát během konference zahrála na klavír a s jejíž pomocí se nervozita studentů změnila v příjemnou uvolněnou atmosféru . Po banketu samotném došlo k setkání s předsedou německého parlamentu Dr. K Hänschenem a k diskuzi týkající se převážně Evropské unie.

V sobotu jsme pak společně podnikli několik výletů do města a jeho okolí. Především nás zaujal Landschaftspark, areál staré nefunkční ocelárny, který obyvatelé dokázali důmyslně využít ke své rekreaci. A tak ve starých betonových nádržích narazíte na rozkvetlou zahradu či skluzavku, zrezivělé barevně osvícené věže slouží jako nádherné vyhlídky na město a obrovské haly, kdysi přeplněné ocelí, v sobě skrývají koncertní síně. V neděli nás čekalo už jen loučení a cesta zpět domů.

Co více dodat? Snad jen, že to byl nezapomenutelný zážitek, že jsme si našli nové přátele, získali nové zkušenosti a snad se i něco málo zlepšili v angličtině.

Na závěr chci jenom vám všem, kteří máte možnost zúčastnit se podobného projektu , poradit. JDĚTE DO TOHO!!!!! Stojí to za to.

Kateřina Rambousková


Mezinárodní projekt EUTH nenašel bohužel podporu ani u zřizovatele školy ani u agentur poskytujících dotace na zahraniční mobility studentů - naše škola je již nositelem jednoho úspěšného projektu a podle pravidel agentury nemá nárok na další. Naše studentky vyjely do zahraničí na (silně omezené) náklady školy. Nemyslíte, že takovéto akce jsou potřebné a podporu by si rozhodně zasloužily?

Daniel Hošek

Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie

související články: EUTH projekt