Kronika

Mezinárodní spolupráce pod záštitou programu Erasmus+ pokračuje

14.6.2024

Gymnázium Karla Čapka nabízí svým studentům možnost zapojit se do mezinárodní spolupráce.

Více než 25 let jsme se aktivně podíleli na celé řadě projektů typu Multilaterální partnerství KA2 (program Erasmus+, dříve Comenius). Stovky studentů spolupracovaly se svými zahraničními vrstevníky na projektových úkolech a desítky studentů se zúčastnily mezinárodních konferencí  v našich partnerských školách (Belgie, Irsko, Itálie, Německo, Nizozemsko, Norsko, Turecko).

Rovněž naše gymnázium pravidelně hostilo studenty a učitele na menších či větších mezinárodních setkáních a také úspěšně plnilo roli koordinátorské školy pro partnerství 8 vzdělávacích institucí.

Během pandemie covidu jsme uspořádali několik online konferencí, které částečně nahradily cestování a osobní setkávání.

V novém programovém období Erasmus+ (2021-2027) je velkým projektům Parnerství pro spolupráci KA2 vyhrazeno méně financí a tak jsme se rozhodli pro novou cestu a v loňském roce jsme připravili tzv. Erasmus plán GKČD a podali žádost o akreditaci v programu Projekty Mobility osob KA1.

Spolu s dalšími 30 českými školami jsme akreditaci získali (výzva 2023).  Důraz při posuzování jednotlivých žádostí byl kladen na strategický přístup a rozvoj kvality organizací. Jako „akreditovaná škola“ jsme získali jednodušší přístup k jednotlivým žádostem o mobility a stabilitu financování. Akreditace je platná do roku 2027.

V únoru 2024 jsme zpracovali první dílčí žádost, která pokrývá období 15 měsíců. Získali jsme financování na přibližně 30 studentských krátkodobých mobilit a 2 pobyty tzv. job-shadowing pro naše učitele. Další žádost budeme podávat v únoru 2025.

Pro plánování výjezdů využíváme naše velmi dobré a dlouhodobé kontakty s partnerskými školami. Ve spolupráci s irskou školou Ramsgrange Community School jsme již připravili první výměnný pobyt.  

Hosté z Irska – 17 studentů a 3 učitelé – navštívili naše gymnázium na začátku května. Naši studenti a učitelé (17+2) stráví týden v irské škole v říjnu 2024.  

V roce 2025 bychom rádi realizovali výměnný pobyt s partnerskou školou v italské Imole a tureckém městě Balikesir. 

Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie

související články: erasmus+ výměna projekt mezinárodní spolupráce