Kronika

Kurz první pomoci

30.1.2024

V pátek 26. 1. 2024 se konala přednáška o první pomoci od Červeného kříže vedená lektorkou Klárou Šnoblovou. Přednáška byla organizována v rámci projektového řízení společenskovědního semináře studentkami septimy – Justýnou Jirsovou, Eliškou Eretovou, Klárou Hrdličkovou, Laurou Jelínkovou a Jitkou Hodačovou. Jednalo se o dva samostatné kurzy, každý pro 20 studentů vyššího gymnázia. Kurz zahrnoval jak teoretickou, tak praktickou část.

Nejprve studentům paní lektorka vysvětlila, v jakých případech musí první pomoc podat a zavolat sanitku, pak na plastové figuríně demonstrovala nepřímou masáž srdce a trojitý manévr. Velkým překvapením bylo, když na dobrovolnících ukázala, jak používat automatický defibrilátor (AED), který máme dokonce i v budově školy. Dále studentům také předvedla, jak provést Heimlichův hmat. Samozřejmě nastal i prostor pro dotazy, při kterém byli studenti velice aktivní a ptali se na to, jak se chovat v různých dalších krizových situacích od epileptického záchvatu až po anafylaktický šok.

V praktické části přednášky si všichni ve dvojicích vyzkoušeli na modelových situacích, co se v průběhu dvou hodin přednášky naučili, hlavně pak KPR (nepřímou masáž srdce a uvolnění cest dýchacích) a zastavení masivního krvácení. Nakonec získali všichni účastníci od Červeného kříže certifikát o absolvování přednášky.

Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie

související články: první pomoc projektové řízení