Kronika

Jistě, pane ministře

24.2.2011

Ve čtvrtek 24. února na Gymnázium Karla Čapka zavítal ministr školství Josef Dobeš. Součástí programu této vzácné návštěvy byly i dvě besedy - první s učiteli a druhá s žáky školy.

Nejvíce dotazů od členů učitelského sboru směřovalo k procesním otázkám státní maturity, náročnosti její přípravy a úrovně její obtížnosti pro žáky gymnázií. Dále se diskutovalo o současném stavu českého školství, přijímacím řízení na střední školy či o prospěšnosti osmiletých gymnázií.

Žáky posledních dvou ročníků spíše zajímalo budoucí uplatnění po úspěšném absolvování maturitní zkoušky, například uznávání výsledků maturity při přijímacích zkouškách na VŠ či při studiu v zahraničí. Ministr jim osvětlil i úskalí současné podoby státní maturity, její potřebnost pro posouzení kvality školy a plánovanou podobu „zkoušky dospělosti“.

Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie

související články: ministr školství beseda