Kronika

Jaro s projekty na gymnáziu

7.7.2009

[Dobříšské listy, červenec-srpen 2009]

Školní rok je za námi a školu navždy opustily další dvě třídy. Gratulujeme úspěšným absolventům a přejeme hodně zdaru v jejich dalším studiu. Druhé pololetí školního roku bylo zajímavé nejen pro žáky posledních ročníků.

Škola slavila úspěch se svými žádostmi o dotace do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a od ledna 2009 začaly projekty Biologie v praxi a Kolik řečí znáš… Projekty mohou být realizovány jen díky spolufinancování z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Projekty jsou zaměřené na výuku biologie a anglického jazyka. V jejich rámci vzniknou elektronické výukové materiály, které umístíme na Internet. Nepůjde však o nudné webové stránky, ale o tzv. e-learningové kurzy. E-learning využívá multimediálních prvků, interakci a komunikaci s uživatelem. Žák prochází kurzem, ve kterém má k dispozici výukové texty, ilustrace, nahrávky. Dostává úkoly a ty elektronicky odevzdává, diskutuje nad různými tématy, skládá testy. Tato forma vzdělávání se stává běžnou na českých vysokých školách, a proto jsme se rozhodli zapojit do ní i naše žáky.

Projekt Biologie v praxi obsahuje i praktickou část. Žáci se účastní výprav do biologicky a ekologicky unikátních míst Středočeského kraje i celé České republiky. Spolupracujeme s mnoha odborníky, a proto se můžeme pochlubit řadou úspěchů. Některé z nich jsou výjimečné i v celostátních měřítku.

Od ledna do května tohoto roku jsme uspořádali pro naše žáky celkem deset výprav. Celkem strávili na expedicích 35 dnů - navštívili jeskyně Českého i Moravského krasu, zažili polární podmínky na Šumavě a v Krkonoších, prošli prales na Šumavě, prozkoumali ekosystémy Dyje a Pálavy. V březnu naši žáci vykopali v Moravském krasu průchod do nové jeskyně. Byla nazvána Bobův dóm a o objevu nadšeně informovala většina speleologických magazínů. Dóm má rozměry cca 7 x 4 x 3 metry a zachovalou krápníkovou výzdobu. V polovině března se konala výprava do jediné lokality v ČR, kde roste unikátní orchidej - Kandík psí zub. Vzhledem k výbornému jarnímu počasí v předchozích dnech bylo k vidění několik desítek těchto kriticky ohrožených rostlin. Vrcholem našich aktivit se stala expedice do Národního parku Podyjí. Žáci procházeli kaňonem Dyje a zažili nečekané setkání s užovkou stromovou, nejdelším hadem žijícím v ČR. V přírodě ji viděl málokterý odborník. Nalezený jedinec se pyšnil úctyhodnou délkou 135 cm.

Plán Biologie v praxi počítá v průběhu následujících dvou let s dalšími expedicemi. Rádi se s vámi podělíme se svými zážitky. Na přelomu září a října tohoto roku proběhne v Kulturním domě na Dobříši prezentace aktivit projektu.

Postup realizace projektu „Kolik řečí znáš…“

V průběhu první etapy projektu byly všechny třídy gymnázia zapojeny do výuky anglického jazyka s rodilým mluvčím. Z dotace byly pořízeny slovníky a další výukové materiály. Pracovní tým projektu v současné době vytváří obsah pro e-learningové kurzy, které budou zkušebně spuštěny v příštím školním roce. Projekt „Kolik řečí znáš…“ byl vybrán jako vzorový projekt ve Středočeském kraji pro prezentaci v rámci jednání Výboru pro koordinaci fondů, které proběhne v prostorách Národního domu na Vinohradech v Praze dne 28. 5. 2009. Celému pracovnímu týmu děkuji za spolupráci a přeji nám všem úspěšnou realizaci dalších aktivit projektu.

Daniel Hošek a Markéta Dvořáková - manažeři projektů Biologie v praxi a Kolik řečí znáš…


související články: projekt www dobříšské listy biologie v praxi kolik řečí znáš