Kronika

Hodnotící zpráva o expedici Bobr

27.4.2007Naši pátou expedici jsme absolvovali v termínu 19.4. ?" 22.4.2007. Byla to naše poslední výprava za poznáváním lesních ekosystémů v rámci projektu TAJGA a zavedla nás až na druhý konec naší malé republiky - na jižní Moravu.Chtěli jsme prozkoumat a zmapovat CHKO Pálava, lesostepní oblast Pouzdřanskéstepi a vápencovou oblast Pálavské vrchy.

Na cestu jsme se vydali autobusem v ranních hodinách z Prahy do Brna, kde jsme přestoupili

na vlak do Vranovic. Zde nás čekala poslední změna dopravního prostředku a to na autobus, který nás dostal do cílové vesničky Ivaň, která leží uprostřed Novomlýnských nádrží.

Ubytovali jsme se u našich přátel v hotelu U Stehlíků a těšili se na  náročný program.

Hned odpoledne jsme vyrazili do místního lužního lesa na monitoring. A byli jsme velmi úspěšní- nafotili a určili jsme celou řadu nádherných zvířat a květin. Podařilo se nám také dostat do poměrně malé blízkosti k jedné z největších vzácností, kterou může ČR nabídnout - hnízdu orla mořského i s mládětem.

Ve čtvrtek večer jsme byli pozváni na ochutnávku místního pálavského vína do sklípku k legendárnímu vinaři jižní Moravy - p.Holánkovi..Tento skvělý člověk nám nejen poskytl azyl ve svém sklípku, ale i jsme měli možnost vyslechnout malou přednášku o pěstování a úpravě vín.

Druhý den ráno nás čekala výprava na Děvín a Dívčí hrady..Vápencové podloží této oblasti je pokryto typickými dubohabřinami, které doprovází i původní hercynská květena např.prvosenka jarní, dub šípák,hlaváček jarní, hrachor jarní..atd..Díky druhové bohatosti kvetoucích rostlin jsme měli možnost poznat přes deset druhů motýlů a vše kolem nás jarně vonělo a překypovalo životem..Protože bylo krásné počasí, prodloužili jsme si trasu po naučné stezce přes Tabulovou horu až do Mikulova.

Večer nás přijela navštívit hudební a cestovatelská legenda Pavel Veselý. Studenti měli možnost poznat ho osobně a debatovat s ním o různých jeho cestách po světě.

Druhý den nás Pavel, díky povolení od RNDr. Miroslava Šebely, provedl po velmi cenné přírodní rezervaci Betlém, kam je zákaz vstupu po celý rok. Absolvovali jsme přednášku o této jedinečné lokalitě, kde se povedlo panu doktorovi jako prvnímu na světě obnovit původní ekosystém lužního lesa a mokřadních luk a lesů ze zničené krajiny, která zde zbyla po vystavění vodního díla Novomlýnské nádrže.

Během prohlídky jsme mimo jiné mohli pozorovat velmi vzácné živočišné druhy naší přírody - želvy bahenní, husu velkou či činnost největšího hlodavce u nás - bobra. Řada z nás si ani neuměla představit jak velkou spoušť dokáže udělat bobr v okamžiku, kdy již nemá u nás přirozeného nepřítele, kterým byl v minulosti rys ostrovid. Až v Betlémě jsme pochopili, že je nutné i toto krásné zvíře regulovat odlovem,jinak spolehlivě zničí veškerý stromový porost okolo vodních toků..Bohužel tuto zjevnou věc stále nechápou takzvaní ochránci přírody a proto může bobr řádit vesele dál..

Večer nám Pavel chtěl promítnout naučné filmy Putování jihoamerických pralesem a Africké národní parky, ale bohužel se mi vzbouřil notebook a tuto možnost jsme po půl hodině záseků vzdali..

Závěrečný den byl ve znamení balení a odjezdu zpět do Prahy. Nikomu z nás se zpět do reality všedních dnů nechtělo…

 

 

 

 

 

 

 

Absolvovaný program:

popis fauny a flory v okolí

přednáška p.Veselého o historii vzniku rezervace Betlém

návštěva přírodní rezervace Betlém

absolvování naučných stezek Děvín, Tabulový vrch, Dívčí hrady, Pouzdřanská step

návštěva muzea lovců mamutů v Dolních Věstonicích

monitoring Novomlýnských nádrží

průzkum rezervace Mušovský luh

přednáška p.Holánka o pěstování vína na jižní Moravě

návštěva Mikulovské rozhledny

 

 

Seznam účastníků expedice Bobr:

 

Studenti :  Petr Oplíštil                        Pedagogický doprovod : Kamil Korejs

                 Lucie Chovancová                                                      David Ričl   

                 Hana Hošková                                                            Mgr. Ondřej Bílý

                 Ondřej Mastilák                                                          Veselý Pavel

                 Bára Fiřtová

                 Veronika Švagrová

                 Lucie Nitkulincová

 

Vzhledem k tomu, že toto byla naše poslední společná expedice v rámci projektu Tajga, je na místě abych udělal malé zhodnocení..

Navštívili jsme 5 biologicky zcela odlišných koutů naší republiky. Všechna místa byla poměrně těžko dostupná a já si vážím toho, že studenti septimy a 3.ročníku se nenechali zahanbit a vrhali se do všech naplánovaných a vymyšlených úkolů a tras s energií a humorem jim vlastním.

Poznali jsme během tohoto projektu celou řadu nádherných míst a taky sami sebe navzájem..To co umíme, známe, dokážeme a snad o trochu více také to, co bychom chtěli ve svém životě dělat..Věřím, že toto poznání nám bude všem ku prospěchu a naše spolupráce bude i nadále pokračovat..

Musím ocenit přístup všech studentů k projektu, protože jsme většinou jeli na výpravy ve volném čase

a nikoliv místo školy. Jsem rád, že nezklamali důvěru a opět dokázali, že už dávno jsou dospělí i když si to o nich někteří lidé nemyslí…

Velký dík patří pedagogických doprovodům, kteří nám po celou dobu pomáhali. Odvedli velký kus

práce a to navíc za podmínek které se dneska moc nevidí - ZADARMO..Bez jejich obětavosti by tento projekt těžko mohl mít tuto terénní podobu. Doufám, že jim tuto službu brzy v budoucnu budeme moci oplatit..

Speciální dík patří studentu PedF UK Kamilu Korejsovi, který jako jediný absolvoval všechny výpravy a velice se podílel na plánování a realizaci tohoto projektu. Nebylo to poprvé, kdy velmi výrazně napomohl vzdělávání našich studentů a já věřím, že se v budoucnu stane součástí učitelského sboru gymnázia Karla Čapka Dobříš.

Také chci alespoň na dálku poděkovat všem rodičům, kteří vložili důvěru do rukou mých a také do rukou svých dětí. Věřím, že výsledky naší práce Vás přesvědčili o tom, že  tento krok nebyl zbytečný..

 

                                                                                                                                    

                                                                                                                                      Ondřej Bílý

Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie

související články: expedice Tajga projekt