Kronika

Hodnotící zpráva o expedici Bahňáci

10.1.2007

Naší první poznávací expedici v rámci našeho nového projektu Tajga, jehož úkolem je zmapovat všechny typy lesních ekosystémů v ČR, jsme absolvovali v termínu 28.12 - 31.12.2006. Z původního počtu 15 přihlášených studentů nakonec zbylo jen torzo statečných a zdravých jedinců doplněných o několik studentů PedF UK, kteří nám pomáhali při terénních pracech na našem projektu.

Sraz byl ve čtvrtek 28.12. v 17.30 v Praze a přepravovali jsme se vlastními auty. Vzhledem k tomu, že se jednalo o prázdninový čas, panovala u vedení expedice velká obava o účast studentů, ale kupodivu se dostavili na místo VŠICHNI účastníci..A tato perfektní organizovaná spolupráce fungovala naprosto ukázkově po celou dobu akce, čímž bych chtěl touto cestou všem ještě jednou poděkovat za přístup a spolehlivost.

Následoval odjezd z Prahy do města Kaznějov u Plzně. Tady na naší výpravu čekala druhá odborná polovina zodpovědná za organizaci akce v podobě biologa p.Kamila Korejse, který nám poskytl na celou dobu azyl ve své chatě, kterou se snažil velmi zodpovědně připravit na náš příjezd.A v tomto okamžiku jsme oficiálně odstartovali expedici s pracovním názvem Bahňáci, protože i když byl prosinec, po zimě nebylo ani památky.

Program dnů byl následující:

Celý program byl částečně narušen virovou epidemií, která postupně složila velkou část pedagogických doprovodů a posléze i studentů, ale nakonec se celý uskutečnil v plném rozsahu.

Během expedice absolvovali studenti poměrně namáhavou cestu údolím řeky Střely. Údolí je biologický unikát, protože je proterozoického stáří a je od Starohor geologicky nezměněno ani neovlivněno žádným vrásněním či sopečnou činností. Je z tohoto důvodu zaneseno také do chráněných území ČR. Během pobytu jsme navštívili celou řadu biologicky významných míst a postupně plnili náš cíl - zmapovat typy lesních ekosystémů v této oblasti a opět trochu více poznat krásná místa v naší zemi, která jsou mnoha lidem skryta v neznámu.

Seznam účastníků expedice :

Studenti: Nitkulincová Lucie Pedagogický doprovod : Mgr.Melicharová Jana
Švagrová Veronika Korejs Kamil
Hrubá Martina Springerová Pavla
Vodáková Adéla Deutschová Olga
Hošková Hana Mgr.Škarvada Vladimír
Masopust Václav Hovorka Jan
Petr Oplíštil Ing.Sprenger Milan

Na závěr zprávy byl chtěl všem zúčastněným studentům a pedagogickým pracovníkům poděkovat za příkladnou spolupráci a nadšení při plnění úkolů expedice.

Také chci alespoň na dálku poděkovat všem rodičům, kteří vložili důvěru do rukou mých a také do rukou svých ratolestí. Věřím, že výsledky naší práce Vás přesvědčí o tom, že tento krok nebyl zbytečný.

Ondřej BÍLÝ

Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie

související články: Tajga expedice projekt