Kronika

Hodnotící zpráva o expedici Appalucha

28.11.2005

Naší první poznávací expedici v rámci projektu Vltava jsme absolvovali v termínu 17.11 - 20.11.2005. Konečný počet členů expedice byl 14, z toho bylo 9 studentů 3.ročníku Gymnázia Karla Čapka Dobříš.

Odjezd byl stanoven na čtvrtek v 7.13 hod.Vzhledem k tomu,ze se jednalo o státní svátek, panovala u vedení expedice velká obava s odjezdu, ale kupodivu se dostavili na místo odjezdu VŠICHNI účastníci.. A tato perfektní organizovaná spolupráce fungovala naprosto ukázkově po celou dobu akce, čímž bych chtěl touto cestou všem ještě jednou poděkovat za přístup a spolehlivost.

Následoval odjezd do Prahy a posléze přesun autobusem z Holešovic do města Mělník. Tady na naší výpravu čekala druhá odborná polovina zodpovědná za organizaci čtvrtečního dne v podobě biologa p.Jiřího Hajna a fotografa p.Pavla Hykše.

A v tomto okamžiku jsme oficiálně odstartovali expedici s pracovním názvem Appalucha.

Program dne byl následující :

Celý program byl doprovázen odborným výkladem p.Hajna, který neváhal jako externí pracovník obětovat zájmům naší exkurze svůj volný čas a energii. Svůj přínos do programu završil perfektní hudební produkcí v salonku restaurace, kde jsme měli díky obětavosti pí Benýškové zajištěn veškerý komfort včetně teplých večeří.

Páteční den byl ve znamení ranního vstávání. Opět vše proběhlo bez sebemenších zádrhelů a celá skupina studentů nastoupila v 8.00 do autobusu směr Praha. Zde jsme nastoupili na Hlavním nádraží do vlaku a přesunuli se do města Vrané nad Vltavou.

Program dne:

Během pátečního dne absolvovali studenti poměrně namáhavou cestu vedoucí napříč středočeským žulovým plutonem z údolí Vltavy do údolí Sázavy. Druhá část pochodu již byla spojena s příjemným pochodem krásným údolím Sázavy. Štěstí se nás tento den drželo nejen v podobě slunného počasí ale i v podobě jízdních řádů. Po ukončení výletu v Petrově u Prahy jsme čekali na vlak pouhých 15 minut, což je vzhledem k tomu, že na této vlakové trase je četnost spojů cca ob tři hodiny jistě potěšující.

Návrat do Prahy byl uskutečněn kolem 17.00 a domů se každý účastník již dostal po vlastní ose.

Sobotní program byl již situován přímo do hlavního města. Počet účastníků se mírně omezil, ale přesto byl velmi potěšující. Zejména z důvodu naprosto šíleného počasí, kdy nás v podstatě celý den bičovaly přívaly sněhu a větru.

Program dne :

Až tento den jsme nesplnili celý zadaný program, který jak se v reálu ukázalo nebylo možné z časových důvodů splnit a proto jsme nemohli navštívit všechny mosty přes Vltavu. Nicméně tuto drobnou nedokonalost jistě napravíme v již plánované další části expedice.

Seznam účastníků expedice Appalucha:
Pedagogický doprovod: Mgr.Melicharová Jana, Hajn Jiří, Sprenger Milan, Hykš Pavel, Bílý Ondřej
Studenti: Balíček Ondřej, Hrbáčková Lucie , Fencl Michal, Tereza Procházková , Skalník Ondřej, Šárka Musilová, Koukolíček Jan, Járková Kristýna, Hajzler Ota

Na závěr zprávy byl chtěl všem zúčastněným studentům a pedagogickým pracovníkům poděkovat za naprosto příkladnou spolupráci a spolehlivost. Zejména bych chtěl jmenovitě vyzdvihnout přínos p.Jiřího Hajna, bez kterého by tato expedice neproběhla v takovém odborném i kulturním rozsahu. A v neposlední řadě chci jménem mým a určitě i jménem studentů vyjádřit velký dík obětavosti Mgr.Jany Melicharové, která si ve svém volném čase našla čas podpořit tento projekt a já doufám, že se touto cestou stala trvalým účastníkem projektu Vltava.

Také chci alespoň na dálku poděkovat všem rodičům, kteří vložili důvěru do rukou mých a také do rukou svých ratolestí. Věřím, že výsledky naší práce Vás přesvědčí o tom, že tento krok nebyl zbytečný.

Ondřej Bílý

Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie

související články: expedice projekt