Kronika

František Zahrádka - politický vězeň

17.11.2006V rámci projektu Industrielle und kulturelle Spurensuche in ausgewählten europäischen Regionen se zabývali životními osudy pana Zahrádky Marek Chytrý a Markéta Lundáková, kompletní článek najdete v brožuře projektu. Text uveřejňujeme u příležitosti 17. výročí 17. listopadu. Pan Zahrádka byl 17. listopadu 2006 hostem pořadu České televize Krásný ztráty - video na stránkách ČT.

František Zahrádka - politický vězeň

Projekt Commenius je letos zaměřen na známé osobnosti kraje. My jsme se seznámili s panem Františkem Zahrádkou, jehož život nás zaujal. Tento člověk strávil 13 let v komunistických věznicích a táborech, z toho převážnou dobu v táboře Vojna, který se nachází v našem kraji. Dnes se pan Zahrádka snaží tento tábor nucených prací obnovit a udělat zde muzeum pro pamětníky. Tomuto člověku jsme se rozhodli věnovat náš projekt.

Narodil se 30. 10. 1930 v Děčíně v chudé železničářské rodině. Otec pracoval jako vrátný na dráze. Dětství prožíval společně se svým bratrem v železničářské kolonii. Měl dvě velké záliby: radiotechniku a létání. Proto se šel 16 letech vyučit radiomechanikem. Předpokládal, že se tak lépe dostane k létání. Otec Františka Zahrádky byl legionářem a válečným hrdinou, který bojoval za svobodné Československo. Sám však nikdy netoužil být vojákem, jeho snem bylo stát se pilotem, letcem.

V roce 1938, po připojení Sudet k Německé říši, byla jeho rodina nucena opustit svůj domov. Byli naloženi do vlaku a odjeli do Chocně. Zde na odstavené koleji ve vagónu strávili skoro půl roku, až do března 1939. V této těžké době navíc jeho bratra porazilo auto a byl těžce zraněn a jeho otec byl služebně přeložen na Moravu. Tyto rány života jeho matka velmi těžce nesla. Její psychický stav se zhoršoval, až musela být převezena na psychiatrické léčení. Malý František v železničním vagóně zůstal zcela sám a žil zde s cizí rodinou, která se o něj však velmi dobře starala. Roku 1942 se celá jeho rodina sešla v Českých Budějovicích, kde přežila válku.

Od 8 let byl skautem. Se svými kamarády se naučil lásce k přírodě, prožil několik nezapomenutelných letních skautských táborů. Z Českých Budějovic často navštěvoval Šumavu, jejíž krásy se zvláště oblíbil. Znal zde mnoho krásných míst, pohraniční hory byly jeho druhým domovem.

Únor 1948, kdy došlo v Československu ke komunistickému převratu, se stal pro pana Zahrádku dalším životním předělem. Konec svobody, komunistické žaláře a bezpráví vzbudilo v panu Zahrádkovi také odpor k režimu. Důvěrně známá šumavská příroda se mu stala pomocníkem. V lednu 1949 provedl první akci ?" převedl skupinu skautských kamarádů přes šumavské lesy do Německa. On sám se však vrátil, aby pomáhal k útěku dalším. Bohužel tato jeho činnost byla záhy prozrazena.

Za převádění a spolupráci s ilegální skupinou „Za pravdu" byl obviněn z velezrady. Když ho 3. září 1949 zatýkali, bylo mu pouhých 19 let. Vzhledem k věku nemohl dostat trest smrti, který mohl být uložen starším 20 let. Byl nejdříve odsouzen na 10 let ztráty svobody, během výkonu trestu v pracovních táborech mu byl trest ještě o 10 let prodloužen. Jeho maminka se snažila svému synu pomoci a podala žádost o snížení trestu. Žádosti bylo vyhověno a trest mu byl snížen o 7 let. Ve věznicích a pracovních táborech strávil pan Zahrádka dlouhých 13 let. Část trestu od ledna 1956 vykonával v táboře Vojna, který se nachází v našem kraji.

Odkazy:
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie

související články: projekt beseda Comenius