Kronika

Exkurze do Ústavu org. chemie a biochemie

11.11.2021

Ve čtvrtek 4.11. se žáci navštěvující semináře z chemie zúčastnili exkurze do Ústavu organické chemie a biochemie v Dejvickém areálu v Praze.

Součástí našeho programu byla spousta krátkých, ale velmi detailních přednášek z nejrůznějších oborů, které by nás mohly čekat, kdybychom se rozhodli studovat organickou chemii nebo biochemii. Ráno jsme se učili, jak zjistit složení molekul například pomocí elektromagnetického záření nebo jejich chování v silném magnetickém poli. Hmotnostní analýzu molekuly jsme dokonce sledovali v reálném čase.

Odpoledne jsme se podívali do oddělení, kde se věnují luminiscenčním látkám, které mají užití zejména v mikrobiologii a jako poslední jsme se vydali na interaktivní prezentaci o DNA, jejíž součástí byla i vlastnoruční extrakce opravdové DNA z jahod.

Můžeme s jistotou říct, že máme v plánu se do tohoto ústavu vrátit při svém vysokoškolském studiu.

Daniel Hraj

Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie

související články: chemie biochemie Dejvice exkurze