Kronika

Ekokurz tercie

21.6.2024

V závěru školního roku se studenti tercie zúčastnili ekokurzu v školském zařízení Rychta - Lipka pro enviromentální vzdělávání v obci  Krásensko. První den studenti strávili poznáváním přírody v Moravském krasu v okolí obce Rudice a prohlídkou několika jeskyň.  V dalších dnech studenti zkoumali, jaké rostliny a živočichové se nacházejí v našem okolí a určovali je podle klíčů a atlasů. Pomocí zapůjčených laboratorních pomůcek studenti měřili vlhkost půdy, teplotu povrchu a zamýšleli se, jak lépe hospodařit s vodou v krajině, kde je vody nedostatek. Poslední den proběhla malá konference, na které studenti představili své projekty a výsledky svého bádání. Velmi zdatně se jim podařilo obhájit svou práci a prezentovat ji.


související články: ekokokurz Lipka biologie ekologie