Kronika

Dobříšský den vody

12.5.2010

6. května 1968 byla ve Strasbourgu přijata tzv. Evropská charta vody ( viz příloha), která zdůrazňuje nutnost ochrany vody a spolupráci zemí celého světa, protože „voda nezná hranic“.

Proč zrovna voda? Pro nás běžná, obyčejná tekutina. Je ale tomu tak všude?

Možná si mnozí z nás ani neuvědomujeme důležitost a nezbytnost této životadárné tekutiny. Několikrát denně si myjeme ruce, sprchujeme se, napouštíme si plnou vanu, koupeme se v bazénech, zaléváme zahrádky,…Představme si, že bychom museli třeba i několikrát denně podniknout velmi namáhavou cestu, abychom měli vodu alespoň na pití. Těžké, že, ale v zemích třetího světa zcela běžné. Průměrná délka trasy je 6 km, což s objemným barelem na zádech není vůbec jednoduché.

Chtěli jsme studenty našeho gymnázia v rámci projektu Světová škola seznámit s problematikou nedostatku pitné vody a tíživou situací v některých částech světa, a proto jsme jim dali možnost vyzkoušet si náročnost tohoto „putování za vodou“. Připravili jsme ve spolupráci s panem Kamilem Arnoštem ( oddíl orientačního běhu USK Praha) Dobříšský den vody, jehož hlavní částí byl asi 6 km dlouhý orientační běh. Počasí nám příliš nepřálo, průtrž mračen zastihla většinu běžců, takže akce měla opravdu zasloužený název :c))

Studenti nižšího gymnázia si připravili koláže o faktech týkajících se vody, projektový tým předvedl zajímavou prezentaci na téma Voda je život a pomohl při organizaci.

Vítězové závodu a nejlepších prací byli oceněni drobnými dárky.

Akce se zúčastnila i ředitelka programu Varianty (Člověk v tísni) Petra Skalická a koordinátora projektu Zuzana Pernicová. Obě velmi ocenily aktivitu a přístup našich studentů.

Pořádáním orientačního běhu se Dobříš zařadila mezi 25 měst, ve kterých letos na jaře proběhly Dny orientace v přírodě. V rámci sportovního dne se 22.4. 2010 zúčastnily orientačního běhu i studentky vyššího gymnázia.

Evropská vodní charta

I. Bez vody není život. Voda je drahocenná a pro člověka ničím nenahraditelná surovina
II. Zásoby sladké vody nejsou nevyčerpatelné. Je proto nezbytné tyto udržovat, chránit a podle možnosti rozhojňovat.
III. Znečišťování vody způsobuje škody člověku a ostatním živým organismům, závislým na vodě.
IV. Jakost vody musí odpovídat požadavkům pro různé způsoby jejího využití, zejména musí odpovídat normám lidského zdraví.
V. Po vrácení použité vody do zdroje nesmí tato zabránit dalšímu jeho použití pro veřejné i soukromé účely.
VI. Pro zachování vodních zdrojů má zásadní význam rostlinstvo, především les.
VII. Vodní zdroje musí být zachovány.
VIII. Příslušné orgány musí plánovat účelné hospodaření s vodními zdroji.
IX. Ochrana vody vyžaduje zintenzivnění vědeckého výzkumu, výchovu odborníků a informování veřejnosti.
X. Voda je společným majetkem, jehož hodnota musí být všemi uznávána. Povinnost každého je užívat vodu účelně a ekonomicky.
XI. Hospodaření s vodními zdroji by se mělo provádět v rámci přirozených povodí a ne v rámci politických a správních hranic.
XII. Voda nezná hranic, jako společný zdroj vyžaduje mezinárodní spolupráci.

Prezentace vytvořená žáky během Dne vody..

Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie

související články: projekt světová škola den vody