Kronika

Beseda k 77. výročí konce války

6.6.2022

Dne 2. května 2022 se v kulturním domě konala beseda k připomenutí výročí 77 let od konce 2. světové války, určená pro vyšší ročníky Gymnázia Karla Čapka v Dobříši. Beseda byla rozdělena na dvě části. V první části vystoupili tři přednášející zabývající se regionální historií – PhDr. Jan Michl, Ph.D., historik z Depozitáře a archivu Muzea města Dobříše, PaedDr. Josef Velfl, historik a ředitel Hornického muzea v Příbrami, a Petr Kadlec, autor mnoha knih o historii Dobříšska a Novoknínska. Studenti se mohli dozvědět mnoho zajímavých informací o posledních dnech války v Dobříši, o útěku příslušníků SS do amerického zajetí či o letcích v britské RAF pocházejících z nejbližšího okolí.

Po sérii přednášek následoval rozhovor se dvěma pamětníky druhé světové války – Karlem Cvrkem a Karlem Kloudou. Ti studentům předali cenné informace o tom, jak vypadal život v protektorátu nebo jak probíhalo osvobození Československa. Většinu otázek pamětníkům položili samotní studenti z publika, vznikla tak velmi zajímavá diskuze.

Celá akce byla zorganizována třemi studenty ze 3. ročníku (Sebastianem Vackem, Hanou Phamovou a Barborou Vystydovou), kteří se v rámci výuky společenskovědního semináře zúčastnili vzdělávacího programu „Projektové řízení pro život“, jehož hlavním úkolem byla příprava a následná realizace libovolného projektu.

Rádi bychom srdečně poděkovali pedagogům, studentům a všem účinkujícím, kteří se besedy účastnili.

Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie

související články: beseda válka výročí