Kronika

Anglie z pohledu učitele

11.9.2008

Přínos této akce pro vztah studentů k cizímu jazyku je jednoznačně velmi pozitivní.

Několikadenní pobyt v anglickém prostředí jistě neznamená zásadní posun v jazykových dovednostech jednotlivých studentů, ale dokáže udělat téměř zázraky s jejich motivací a postojem k anglickému jazyku. Mnozí studenti dosud měli jen minimální nebo žádnou možnost vyzkoušet angličtinu v rozhovoru s člověkem, pro něhož je rodným jazykem. Taková zkušenost, navíc umocněná atmosférou společné typické anglické snídaně či večeře, je pro všechny studenty neocenitelná.

Rovněž „ochutnání“ reálného prostředí, o kterém se studenti v hodinách dozvídají jen z textů a fotografií, je jedinečné. Jak lépe studenty připravit např. na maturitní okruhy týkající se Velké Británie, Londýna, typického anglického domu, způsobu stravování, historie a dalších reálií než jim alespoň na krátkou dobu umožnit osobní kontakt a nahlédnutí do tohoto světa?

Shrnuto v jedné větě - Je to jako o moři slyšet a pak si do něj sáhnout.

A pokud se pokusíme o pohled z vyšší perspektivy, každá podobná zkušenost významně rozšiřuje všeobecný rozhled studentů, učí je reagovat v nových situacích, učí je toleranci vůči jiným národnostem (a těch je kosmopolitní Londýn plný), pomáhá jim uvědomit si, kam by se v životě chtěli dostat a naopak také si vážit toho, co mají.

A závěrem - Děkujeme všem zúčastněným studentům za příkladnou reprezentaci školy, odpovídající chování a věříme, že vše maximálně využijí při výuce.

  Ing. Ivona Coufalová, vyučující anglického jazyka

Mgr. Marcela Cypriánová, třídní profesorka 10.9. 2008

Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie

související články: Anglie zahraničí angličtina