Kronika

Agenda 21 - návštěva Weilburgu 25.4.-1.5.2005

4.5.2005

Studenti 2. ročníku a kvinty společně s prof. Máchovou a Řípovou navštívili v rámci projektu Agenda 21 německý Weilburg. Agenda 21 je rozsáhlý dokument sestavený účastníky Mezinárodní konference o životním prostředí a rozvoji v Rio de Janeiro (1992), který se stal v pravém slova smyslu strategickým plánem rozvoje společnosti na prahu třetího tisíciletí. Dokument určil hlavní směry omezení negativních projevů naší civilizace v různých směrech (sociální rozdíly mezi bohatým a chudým světem, nedostatky ve zdravotní péči, globální ohrožení životního prostředí, expanze lidských sídel, nárůst populace, atd.).

Praktickou aplikaci principů daných základním dokumentem v místní (obecní, komunitní) praxi nazýváme místní Agendou 21. Místní Agenda 21 představuje uskutečňování praktických lokálních projektů ve spolupráci nejširších zájmových skupin směřujících k trvale udržitelné kvalitě života na místní úrovní. Více na www.agenda21.cz.

Informace o našem projektu Agenda 21 (fotografie, hodnotící zpráva) najdete na stránkách projektu.


související články: Agenda 21 projekt Německo