Kronika

15 let partnerství

9.5.2007

Před patnácti lety si holandské město Mierlo mezi několika českými a moravskými kandidáty vybralo za svého partnera právě Dobříš. Letošní akce se nesou ve znamení tohoto výročí a rádi bychom zde připomněli něco z činnosti spolku Mierlo - Dobříš.

Před 3 lety se Mierlo stalo součástí většího sousedníhoměsta Geldrop, a proto nově umístěné tabule na příjezdových komunikacích do Dobříše označují za naše partnerské město Geldrop - Mierlo. Střední škola Strabrecht College v Geldropu udržuje již mnohaleté kontakty s Gymnáziem Karla Čapka (každoroční výměnné pobyty tříd, účast na projektech Comenius…) a spolupráce škol i měst se tak úspěšně doplňuje a prolíná.

Během patnácti let partnerství se uskutečnilo mnoho společných akcí, mezi které patří pracovní setkání činovníků spolků či jednání mezi představiteli obou měst. Spolek v Mierlo a ten náš uspořádaly konference, na kterých se sešli, poznávali a rokovali zástupci několika českých a holandských měst. V březnu tohoto roku se dobříšská delegace, vedená p. starostou Mgr. J. Melšou, během své návštěvy v Mierlu setkala se starostkou nedávno spojených obcí Geldropu a Mierlo. Všichni zúčastnění zhodnotili tato jednání jako velmi přínosná pro obě strany.

Stále větší popularitu získávají pravidelné červnové návštěvy dobříšských občanů v Mierlu. Po několika dnech strávených v Holandsku se starší i mladší účastníci vracejí domů a všechny spojuje nadšení z toho, co viděli a zažili - pobyt v rodinách či kempu, výlety na zajímavá místa, aktivní účast na tradičním trhu v Mierlu (dobříšští hudebníci p. Čiháka, tanečnice p. uč. Kundrátové, pěvecký sbor p. uč. Malé, prezentace Dobříše, prodej rukavic a dalších tradičních českých výrobků, výroba bramboráků…).

Příjemnou tradicí se stala účast holandských přátel na Dobříšských májových slavnostech. Možná jste už ochutnali holandský sýr, kávu nebo jiné dobroty, které jsou na našem trhu k dostání. Slavnosti také zpestřily holandské hudební skupiny, taneční soubory a mezinárodní
sportovní utkání. Mohli jsme sledovat výrobu dřeváků a dopřát dětem, aby si vyzkoušely drobné soutěže.

V posledních letech zástupci spolku z Mierla rádi přicházejí za studenty gymnázia a společně diskutují o nejrůznějších tématech. Holanďané s oblibou přijímají pozvání dobříšských rodin na večer strávený povídáním u dobrého jídla.

Pro mnohé bylo toto setkání počátkem dlouholetého osobního přátelství. Někteří rovněž vzpomínáme na vystoupení gildy sv. Sebastiana, na muže v krásných barevných starobylých oděvech s vlajkami a bubny. S potěšením vás zveme na letošní slavnosti, kdy v sobotní poledne a v podvečer po společné mši v kostele Nejsvětější Trojice můžete sledovat slavností vystoupení a průvod gildy sv. Kateřiny a Barbory Dobříší. Nenechte si ujít tento nevšední zážitek.

Při práci ve spolku se na obou stranách vystřídala už řada lidí. V posledních 5 letech se ten náš rozšířil a omladil. Uvítáme další zájemce ze strany těch, kteří mají chuť se angažovat a zvládnou komunikaci v angličtině či němčině. Děkujeme všem, kteří s námi spolupracují a fandí nám.

Za spolek Ivona Coufalová

Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie

související články: Holandsko Mierlo