Kronika

Úspěšnost našich absolventů

1.3.2019

Zajímá Vás, jak si vedou naši žáci po úspěšném absolvování Gymnázia Karla Čapka? Nás taky :) Proto jsme připravili statistiku jejich úspěšnosti v dalším studiu. Ve statistice je zahrnuto několik tříd absolventů, každá třída právě jednou. Jedná se o data platná k začátku letního semestru akademického roku 2018/19, tj. ke konci února 2019. Data jsme získali přímo od absolventů a měla by být platná ke konci února 2019.

Ve všech sledovaných třídách jsme zjišťovali počet našich absolventů na vysokých, popřípadě na vyšších odborných školách. Pro zpřesnění vypovídací hodnoty nás zajímal i aktuální navštěvovaný ročník. Některým studentům se nepodaří složit všechny zkoušky a postoupit do vyššího ročníku či nastoupit hned napoprvé do pro sebe vhodné školy. Jsou potom uvedeni v nižším ročníku než většina jejich bývalých spolužáků.

Maturanti 2015 – osmileté G

V oktávě roku 2015 maturovalo 26 žáků. 11 z nich právě zahájilo letní semestr 4. roku studia na vysoké škole. Prozatím se zdá, že za vysokoškolským vzděláním směřují 2/3 třídy.

Absolventi 2015

Maturanti 2016 – osmileté G

Téměř 75 procent absolventů z oktávy 2016 aktuálně studuje vysokou školu. U této třídy máme informace o všech žácích, bohužel dva z nich nikde nestudují.

Maturanti 2016

Absolventi 2016 – čtyřleté G

Podařilo se nám získat údaje i z jedné třídy čtyřletého gymnázia. 60 procent absolventů 4. ročníku 2016 obdobně jako u paralelní třídy osmiletého gymnázia studuje 3. rokem vysokou školu. Další dva jsou na vysoké škole v nižších ročnících.

Maturanti 2016- čtyřletý

Maturanti 2017 – osmileté G 

Třída oktáva 2017 jeden a půl roku po maturitě hromadně studuje na vysokých školách. Téměř 80 procent absolventů je již ve druhém ročníku, a to o 3 dalších aktuálně nemáme info.
Maturanti 2017

Souhrn

Závěrečný graf uvádí podíl našich absolventů, kteří stále studují vysokou školu proti těm, kteří nestudují (nenastoupili nebo nedokončili). Nejsou uvedeni absolventi, kteří nám neposkytli informace.


související články: absolventi výsledky