ICT na naší škole

ICT ve výuce

V současné době je naše gymnázium připojeno do Internetu prostřednicvím optické linky rychlostí 500 Mbps (symetricky, upload i download činí 500 Mbps). Webová prezentace školy je umístěna na páteřní síti českého Internetu.

Škola aktuálně disponuje dvěma počítačovými učebnami. Každá z těchto učeben je vybavena sedmnácti počítači (pořízeno v září 2015). Všechny odborné pracovny jsou vybaveny sestavou PC, projektor, ozvučení a interaktivní tabule (ta není jen v učebně ZMP). V deseti dalších učebnách jsou instalovány velké TV nebo projektory s ozvučením. Každý počítač ve škole je připojen do školní sítě a má přístup k Internetu. Průměrné stáří ICT ve škole jsou 4 roky. Žákům poskytujeme (samozřejmě zdarma) ve školní budově prostřednictvím WiFi přístup ke školní síti i Internetu.

Počítačová učebna slouží především pro výuku předmětů Informační a komunikační technologie, Informatika a programování, Informatika v ekonomice či jsou využívány při projektech a částečně i při výuce jiných předmětů. [Diferenciace výuky].

-mee-