Režim testování žáků v souvislosti se SARS-CoV-2

V budově školy platí povinnost použití respirátoru minimálně třídy KN95 (lépe FFP2) či obdobné ochrany úst a nosu po celou dobu přítomnosti. Osoby mladší 15 let mohou použít zdravotnickou obličejovou masku (dále značeno jako rouška).

Vstup do budovy je povolen pouze osobám bez příznaků onemocnění COVID-19.

Testování probíhá první den přítomnosti žáků v daném týdnu. Pokud se žák neúčastní hromadného testování v pondělí, ihned se po prvním příchodu do budovy školy v daném týdnu dostaví do sekretariátu a bude mu provedeno testování individuálně (či doloží negativitu jiným způsobem).

Pro testování je použita souprava pro rychlé testování antigenu 2019-nCoV Singclean.
 1. Žáci přichází v pondělí do školy do učebny nejpozději v 7.50. Přístupové čipy mají aktivovány, lze vstoupit do budovy bez asistence vyučujícího.
 2. Po odložení svršků a přezutí v šatnách se bez zbytečné prodlevy odeberou do učebny dle rozvrhu.
 3. Každý si vydezinfikuje po příchodu do místnosti ruce.
 4. Žák nahlásí svůj příchod vyučujícímu a postupuje podle jeho pokynů.
  1. žák doloží, že u něj neuplynulo více než 90 dnů od pozitivního PCR testu => odchází na výuku
  2. žák předloží potvrzení o absolvování negativního PCR (ne staršího 7 dnů) nebo antigenního testu (ne staršího 3 dnů) provedeného na odběrném místě => odchází na výuku
  3. pokud nesplňuje ani jednu z výše uvedených podmínek => provede si samotestování (viz bod 5 a dále)
 5. Vyučující předá žákovi testovací sadu, výtěrové tyčinky a návod k testovací sadě.
 6. Žák si provede samoodběr dle uvedeného návodu (Singclean, viz níže). V případě potřeby jej instruuje vyučující.
 7. Žák podepíše vyhodnocovací kartu a informuje vyučujícího o konci samotestu. Všechny další součásti testu ž vyhodí do určeného odpadkového koše.
 8. Žák odchází z místnosti a vyčká v budově školy na výsledek testu. Během celého pobytu je povinen mít nasazený respirátor (mladší 15 let roušku).
 9. Po 15 minutách je výsledek testu zaznamenán do seznamu testovaných
  1. negativní ž odchází na vyučování
  2. pozitivní ž v součinnosti s pověřeným pracovníkem školy kontaktuje svého zákonného zástupce a po dohodě s ním buď neprodleně opouští školu, nebo vyčká jeho příchodu v izolační místnosti. Zároveň kontaktuje svého obvodního lékaře. Od školy obdrží potvrzení o pozitivním testu. Vyučující zaznamená do seznamu telefonní čísla všech souběžně testovaných žáků.
  3. při nečitelném/chybném testu ž se opakuje testování daného ž
Pro testování je použita souprava pro rychlé testování antigenu 2019-nCoV, tzv. LEPU testy.
 1. Žáci se scházejí v dohodnutý čas před hlavním vchodem (budova je pro ně uzavřena, přístupové čipy neaktivní). Po příchodu vyučujícího přejdou do určené učebny (zpravidla 1A)
 2. Všichni přítomní si vydezinfikují po příchodu do místnosti ruce
 3. Žáci se rozesadí každý do vlastní lavice s rozestupy
 4. Vyučující rozdá ž testovací sadu, výtěrové tyčinky a návod k testovací sadě
 5. Žáci provedou samoodběr dle uvedeného návodu (LEPU, viz níže), v případě potřeby je instruuje vyučující
 6. Žáci vyčkají na svých místech 15 minut na vyhodnocení testu, během této doby
 7. Vyučující vyplní seznam testovaných (telefonní čísla se vyplňují v případě pozitivního výsledku některého z nich)
 8. Po 15 minutách je výsledek testu zaznamenán do seznamu testovaných, všechny součásti testu ž vyhodí do určeného odpadkového koše
  1. negativní ž odchází na vyučování / testovaní uchazeči JPZ (kvarta) obdrží potvrzení o negativním testu
  2. pozitivní ž obdrží potvrzení o pozitivním testu, opouští neprodleně budovu školy a kontaktuje svého obvodního lékaře pro vystavení žádanky na PCR test.
   Vyučující zaznamená do seznamu telefonní čísla všech testovaných žáků
  3. při nečitelném/chybném testu ž se opakuje testování daného ž

Žák není testován pokud doloží, že

 1. u něj neuplynulo více než 90 dnů od pozitivního PCR testu, nebo
 2. předloží potvrzení o absolvování negativního PCR nebo antigenního testu provedeného na odběrném místě, nebo
 3. bylo u žáka ukončeno očkování (14 dnů od podání poslední očkovací dávky)

Během individuálních konzultací se žáci netestují.


Postup Singclean

 1. Před vstupem do testovací místnosti si vydezinfikuj ruce a vysmrkej nos.
 2. K provedení testování obdržíš: testovací kazetu (ve folii), výtěrovou štětičku - tampón (ve folii), lahvičku s reakčním roztokem, extrakční zkumavku s kapátkovým víčkem, prádelní kolík (slouží jako stojánek na zkumavku), samolepící pásku.
 3. Otevři kapátkové víčko extrakční zkumavky.
 4. Otevři lahvičku s reakčním roztokem (ukroucením vrtulkového uzávěru).
 5. Do extrakční zkumavky nakapej z lahvičky 6 kapek reakčního roztoku. Zkumavku připni do kolíku a odlož.
 6. Rozbal výtěrovou štětičku. Štětičku zasuň do nosní dírky a krouživým pohybem (alespoň 5x zakroužit) setři povrch nosní sliznice. Stejný postup opakuj i ve druhé nosní dírce.
 7. Výtěrovou štětičku ponoř do roztoku ve zkumavce a alespoň 10x se štětičkou zatoč. Štětičku nech pak asi minutu ve zkumavce stát.
 8. Vysuň štětičku nad úroveň hladiny roztoku a zmáčknutím zkumavky z ní odstraň co nejvíce roztoku.
 9. Na zkumavku nasaď kapátkové víčko a nech další minutu stát. Mezitím rozbal testovací kazetu, nalep na spodní stranu samolepící pásku a napiš na ni své jméno a příjmení.
 10. Po minutě vyjmi zkumavku z kolíku a kapátkovým víčkem nakapej 3 kapky roztoku do otvoru pro vzorek (dolíčku) v testovací kazetě.
 11. Testovací kazetu a kolík předej učiteli, ostatní součásti testovací soupravy vyhoď do odpadkového koše a opusť testovací místnost.

Postup LEPU

 1. ž si rozbalí testovací sadu (obsahuje vyhodnocovací kartu) a tyčinku
 2. ž si odeberou vzorek z přední části nosu: hlavička výtěrové tyčinky by měla být zcela zasunuta do nosní dírky a jemně 5krát otočena, následně se odebírá vzorek stejnou výtěrovou tyčinkou z druhé nosní dírky stejným způsobem, aby se zajistilo dostatečné množství vzorku
 3. ž si opět nasadí respirátor
 4. ž vsouvá výtěrovou tyčinku do označených otvorů (z otvoru B do otvoru A) vyhodnocovací karty
 5. vyučující nakape 6 kapek přiloženého roztoku do vyznačeného místa
 6. ž 2x každým směrem otočí tyčinkou
 7. ž odstraní lepící proužek nad tímto místem, uzavře vyhodnocovací kartu a přimáčkne (kvůli slepení)

Postup testování

testování testování testování testování testování testování testování testování