Kronika

Tercie se poprala

2.2.2016

s divadelní hrou podle románu Válka s mloky

26. ledna 2016 jste mohli v domově seniorů v Dobříši vidět představení studentů tercie zdejšího gymnázia. Divadlo bylo pro třídy gymnázia, rodiče, ale ani lidé z domova seniorů neodolali a přišli se podívat.

Představení bylo vyvrcholením půl roku dramatické výchovy, kde studenti pilně nacvičovali každé pondělí. Společně s paní profesorkou Prausovou, která vybírala téma a nakonec zvolila dílo Karla Čapka, to dotáhli do úspěšného konce. Představení bylo sestaveno na motivy Čapkovy známé Války s mloky.

Hra pojednává o válce mloků proti lidem, kterou si klade za vinu vrátný Povondra. Svět je nakonec spasen plánem poštvat civilizované a divoké mloky proti sobě. Všichni mloci v závěru hry umírají.

Vystoupení se konalo v domově seniorů a bylo rozděleno na dvě části: dopolední a odpolední. Při dopolední části tercie hrála třikrát pro třídy gymnázia, konkrétně pro primu, sekundu, kvartu, kvintu, 1. ročník a 2. ročník. Odpolední vystoupení bylo věnováno rodičům.

Divadlo se nám líbilo, bylo to zajímavé zpestření výuky. Užili jsme si spoustu zábavy jak při nacvičování, tak při samotném hraní. Po každém odehraném představení jsme byli od publika odměněni potleskem, což nás samozřejmě vždy potěšilo. Byl to povznášející pocit.

Veronika Kulhavá, Jan Kršek a třída TERCIE

Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie

související články: Karel Čapek divadlo