Suplování

EXKURZE POLSKO: Mu + Sp + část VIII, 4.r a 2.r;
zbytek 2.r výuka v VI dle rozvrhu VI; zbytek VIII+4.r výuka dle rozvrhu 4.r
PŘEBOR V PŘESPOLNÍM BĚHU: Šc + vybraní žáci

Suplování:   Pondělí 26.9.2022 (lichý týden)

datum výpisu: 23.9.2022 (9:34)

Nepřítomné třídy

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

2

EXK

EXK

EXK

EXK

EXK

EXK

EXK

EXK

EXK

VIII

EXK

EXK

EXK

EXK

EXK

EXK

EXK

EXK

EXK

Nepřítomní učitelé

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Mäsiarová Aneta

-

-

Sv

Sv

Sv

-

     

Musilová Šárka

..

Kr

Pg

-

..

-

-

-

..

Sprengerová Jana

..

..

..

..

Ča

-

     

Švancar Petr

 

         

Změny v rozvrzích učitelů:

Bendová Jarmila

3.hod

odpadá

RUJ

2 (Ruj)

 

Exkurze

Brabencová Martina

2.hod

spojeno (Šc)

TEV

IV (Chl)

(HALA)

 
 

3.hod

spojeno (Šc)

TEV

V (Chl)

(HALA)

 
 

4.hod

spojeno (Šc)

TEV

III (Chl)

(HALA)

 

Coufalová Ivona

5.hod

navíc

ANJ

VII (AjCf)

(ŽLUT)

 
 

5.hod

odpadá

KAJ

VIII (AjCf)

 

Exkurze

 

6.hod

odpadá

KAJ

VIII (AjCf)

 

Exkurze

Čapek Miloš

1.hod

odpadá

FYZ

2

 

Exkurze

 

5.hod

supl. (Sp)

FYZ

V

(3C)

 

Čapková Zuzana

4.hod

odpadá

MAT

2

 

Exkurze

 

5.hod

odpadá

MAT

2 (AjKr)

 

Exkurze

 

6.hod

odpadá

MAT

2 (AjFj)

 

Exkurze

Fejtová Blanka

5.hod

navíc

ANJ

VII (AjFj)

(3A)

 
 

5.hod

odpadá

ANJ

2 (AjFj)

 

Exkurze

Hudečková Zuzana

8.hod

odpadá

TEV

VIII (Dív)

 

Exkurze

 

9.hod

odpadá

TEV

VIII (Dív)

 

Exkurze

Králová Hana

2.hod

supl. (Mu)

ANJ

II

(ČERV)

 
 

6.hod

odpadá

ANJ

2 (AjKr)

 

Exkurze

Pergeltová Drahomíra

3.hod

supl. (Mu)

CJL

VI

(2B)

 
 

3.hod

odpadá

FRJ

2 (Frj)

 

Exkurze

Řehoutová Dana

2.hod

odpadá

NEJ

VIII (Nej)

 

Exkurze

Říhová Jana

3.hod

odpadá

NEJ

2 (Nej)

 

Exkurze

Surynek Radek

8.hod

přesun <<

FYZ

II (AjVa)

(FYZ)

z (19.9. 8.hod)

 

8.hod

přesun >>

FYZ

II (AjKr)

 

na 19.9. 8.hod

 

9.hod

přesun <<

FYZ

II (AjVa)

(FYZ)

z (3.10. 8.hod)

Valentová Dana

5.hod

odpadá

KAJ

VIII (kAJV)

 

Exkurze

 

6.hod

odpadá

KAJ

VIII (kAJV)

 

Exkurze

Svojitková Oldřiška

3.hod

supl. (Ms)

NEJ

1 (Nej)

(3A)

 
 

4.hod

supl. (Ms)

NEJ

3 (NjMs)

(3A)

 
 

5.hod

supl. (Ms)

NEJ

III (NjMs)

(2C)

 

Změny v rozvrzích tříd:

II

2.hod

ANJ

 

(ČERV)

supluje

Králová Hana

(Mu)

 

8.hod

FYZ

AjVa

(FYZ)

přesun <<

Surynek Radek

z (19.9. 8.hod)

 

8.hod

FYZ

AjKr

 

přesun >>

 

na 19.9. 8.hod

 

9.hod

FYZ

AjVa

(FYZ)

přesun <<

Surynek Radek

z (3.10. 8.hod)

III

4.hod

TEV

Chl

(HALA)

spojí

Brabencová Martina

(Šc)

 

5.hod

NEJ

NjMs

(2C)

supluje

Svojitková Oldřiška

(Ms)

IV

2.hod

TEV

Chl

(HALA)

spojí

Brabencová Martina

(Šc)

1

1.hod

DEJ

   

odpadá

 

(Mu)

 

3.hod

NEJ

Nej

(3A)

supluje

Svojitková Oldřiška

(Ms)

V

3.hod

TEV

Chl

(HALA)

spojí

Brabencová Martina

(Šc)

 

5.hod

FYZ

 

(3C)

supluje

Čapek Miloš

(Sp)

2

1.- 9. hod Exkurze

VI

3.hod

CJL

 

(2B)

supluje

Pergeltová Drahomíra

(Mu)

 

9.hod

ZSV

   

odpadá

 

(Mu)

3

4.hod

NEJ

NjMs

(3A)

supluje

Svojitková Oldřiška

(Ms)

VII

1.hod

DEJ

   

odpadá

 

(Sp)

 

5.hod

ANJ

AjCf

(ŽLUT)

navíc

Coufalová Ivona

 
 

5.hod

ANJ

AjFj

(3A)

navíc

Fejtová Blanka

 
 

5.hod

ZSV

   

odpadá

 

(Mu)

4

3.hod

SVS

cSvs

 

odpadá

 

(Sp)

 

4.hod

SVS

cSvs

 

odpadá

 

(Sp)

VIII

1.- 9. hod Exkurze

 

Zpracováno v systému Bakaláři