Suplování

POZOR - změna suplování i rozpisu testování
-----
TESTOVÁNÍ C-19:
1. vyučovací hodinu v učebnách dle rozvrhu, v případě rozdělených skupin společně v uvedené učebně. Z důvodu menšího množství testů budou testování pouze žáci, kteří mají AG testování povinné:
I Hb + Ks ČERV, II Má + Ho CIMR, FRJ III Lu JAZ, NEJ III 8.55 2A, IV Ře 3C
V Ča FYZ, VI Šr 1C, VII Tá + EČ 2C, VIII Fj 3B, skupina AjKr 9.30 sekretariát
1.r Čp 3A, 2.r Mu 1A, 3.r Vk CHE, 4.r Se ZEL 10.00
po testování spojené skupiny pokračují ve výuce v učebnách dle rozvrhu/suplování

Suplování:   Pondělí 29.11.2021 (sudý týden)

datum výpisu: 29.11.2021 (7:35)

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Králová Hana

 

..

..

Cf

Mu

Fj

Se

     

Říhová Jana

-

..

-

-

Ře

Ot

-

-

..

..

Valentová Dana

   

Cf

Fj

Mu

Se

Ře

Fj

-

 

Změny v rozvrzích učitelů:

Brabencová Martina

6.hod

přesun <<

TEV

1 (Dív)

(mim)

z 7.hod

 

7.hod

přesun >>

TEV

1 (Dív)

 

na 6.hod

Coufalová Ivona

2.hod

spojeno (Val)

ANJ

II (AjVa)

(1C)

 
 

3.hod

změna

ANJ

VI (AjCf)

(1C)

 
 

3.hod

spojeno (Kr)

ANJ

VI (AjKr)

(1C)

 

Čapek Miloš

před 1. hodinou dohled 1. patro

 

Čapková Zuzana

před 2., 6. hodinou dohled 1. patro

 

Fejtová Blanka

3.hod

supl. (Val)

ANJ

IV (AjVa)

(3C)

 
 

5.hod

spojeno (Kr)

ANJ

1 (AjKr)

(3A)

 
 

7.hod

spojeno (Val)

ANJ

VIII (AjVa)

(3C)

 

Máchová Štěpánka

5.hod

výměna >>

BIO

IV

 

na 3.12. 5.hod

Musilová Šárka

4.hod

spojeno (Kr)

DEJ

V (AjKr)

(2B)

 
 

4.hod

supl. (Val)

DEJ

V (AjVa)

(2B)

 

Otčenášková Pavla

2.hod

změna

NEJ

VI (NjOt)

(2B)

 
 

5.hod

spojeno (Ří)

NEJ

2 (NjŘí)

(HNĚD)

 

Řehoutová Dana

4.hod

spojeno (Ří)

NEJ

3 (NjŘí)

(2A)

 
 

6.hod

spojeno (Val)

CJL

VII (AjVa)

(1B)

 

Semerádová Eva

5.hod

spojeno (Val)

MAT

I (AjVa)

(ČERV)

 
 

6.hod

spojeno (Kr)

MAT

I (AjKr)

(ČERV)

 

Švancar Petr

6.hod

přesun <<

TEV

1 (Chl)

(mim)

z 7.hod

 

7.hod

přesun >>

TEV

1 (Chl)

 

na 6.hod

Václavíková Zuzana

5.hod

výměna <<

CHE

IV

(CIMR)

z 3.12. 5.hod

Změny v rozvrzích tříd:

I

5.hod

MAT

AjVa

(ČERV)

spojí

Semerádová Eva

(Val)

 

6.hod

MAT

AjKr

(ČERV)

spojí

Semerádová Eva

(Kr)

II

2.hod

ANJ

AjVa

(1C)

spojí

Coufalová Ivona

(Val)

III

1.hod

NEJ

NjŘ1

 

odpadá

 

(Ří)

IV

3.hod

ANJ

AjVa

(3C)

supluje

Fejtová Blanka

(Val)

 

5.hod

CHE

 

(CIMR)

výměna <<

Václavíková Zuzana

z 3.12. (Pá) 5.hod

 

5.hod

BIO

   

výměna >>

 

na 3.12. (Pá) 5.hod

1

5.hod

ANJ

AjKr

(3A)

spojí

Fejtová Blanka

(Kr)

 

6.hod

TEV

Chl

(mim)

přesun <<

Švancar Petr

z 7.hod

 

6.hod

TEV

Dív

(mim)

přesun <<

Brabencová Martina

z 7.hod

 

7.hod

TEV

Chl

 

přesun >>

 

na 6.hod

 

7.hod

TEV

Dív

 

přesun >>

 

na 6.hod

V

4.hod

DEJ

AjKr

(2B)

spojí

Musilová Šárka

(Kr)

 

4.hod

DEJ

AjVa

(2B)

supluje

Musilová Šárka

(Val)

2

5.hod

NEJ

NjŘí

(HNĚD)

spojí

Otčenášková Pavla

(Ří)

VI

2.hod

NEJ

NjOt

(2B)

změna

Otčenášková Pavla

 
 

3.hod

ANJ

AjCf

(1C)

změna

Coufalová Ivona

 
 

3.hod

ANJ

AjKr

(1C)

spojí

Coufalová Ivona

(Kr)

3

4.hod

NEJ

NjŘí

(2A)

spojí

Řehoutová Dana

(Ří)

 

8.hod

NKNJ

nKNB

 

odpadá

 

zadána práce (info Ří)

 

9.hod

NKNJ

nKNB

 

odpadá

 

zadána práce (info Ří)

VII

6.hod

CJL

AjVa

(1B)

spojí

Řehoutová Dana

(Val)

VIII

1.hod

KAJ

KajK

 

odpadá

 

(Kr)

 

1.hod

NKAJ

nKAK

 

odpadá

 

(Kr)

 

2.hod

KAJ

KajK

 

odpadá

 

(Kr)

 

2.hod

NKAJ

nKAK

 

odpadá

 

(Kr)

 

7.hod

ANJ

AjVa

(3C)

spojí

Fejtová Blanka

(Val)

 

Zpracováno v systému Bakaláři