Suplování

Suplování:   Čtvrtek 27.6.2019 (sudý týden)

datum výpisu: 21.6.2019 (9:21)

Nepřítomní učitelé

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Švancar Petr

....

....

....

....

-

-

-

-

-

všechny třídy + třídní a jejich zástupci = třídnické práce - kmenové třídy + pracovny + chodby
+ učebnice(výměna v nižším Gy+burza učebnic)
= příprava budovy školy na prázdniny

Kvarta + Mš - výlet Kytín

aktivity časově : 8,00 - 12,00

 

Zpracováno v systému Bakaláři