Suplování

JPZ z 5. třídy ZŠ - prima

Suplování:   Úterý 16.4.2019 (sudý týden)

datum výpisu: 12.4.2019 (13:03)

Nepřítomné třídy

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

I

TEV

TEV

TEV

TEV

TEV

       

II

TEV

TEV

TEV

TEV

TEV

       

III

TEV

TEV

TEV

TEV

TEV

       

IV

EXK

EXK

EXK

EXK

EXK

EXK

EXK

EXK

EXK

1

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

V

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

2

EXK

EXK

EXK

EXK

EXK

EXK

EXK

EXK

EXK

VI

EXK

EXK

EXK

EXK

EXK

EXK

EXK

EXK

EXK

3

EXK

EXK

EXK

EXK

EXK

EXK

EXK

EXK

EXK

Nepřítomní učitelé

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Brabencová Martina

..

..

..

..

-

       

Králová Hana

..

Val

-

..

..

-

-

-

-

Miškovský Pavel

-

..

-

..

..

-

..

-

..

Musilová Šárka

-

..

-

Val

-

-

-

-

-

Sprengerová Jana

-

-

..

..

..

-

..

..

..

Svojitková Oldřiška

               

Šrámková Monika

..

..

..

-

..

-

..

-

-

Švancar Petr

..

..

..

..

-

       

Veverka Jan

..

-

-

..

..

-

-

..

..

Změny v rozvrzích učitelů:

Bendová Jarmila

1.hod

odpadá

CJL

3

 

Exkurze

 

5.hod

odpadá

RUJ

V (Ruj)

 

Obecná absence třídy

 

7.hod

odpadá

RUJ

2 (Ruj)

 

Exkurze

 

8.hod

odpadá

CJL

IV

 

Exkurze

Coufalová Ivona

1.hod

odpadá

ANJ

IV (AjCf)

 

Exkurze

 

3.hod

odpadá

ANJ

I (AjCf)

 

Sport.soutěže aj.

 

4.hod

odpadá

ANJ

III (AjCf)

 

Sport.soutěže aj.

Cypriánová Marcela

8.hod

odpadá

CHE

3

 

Exkurze

Čapek Miloš

2.hod

odpadá

FYZ

V

 

Obecná absence třídy

 

3.hod

odpadá

FYZ

3

 

Exkurze

 

7.hod

odpadá

FYZ

IV

 

Exkurze

 

8.hod

odpadá

FYZ

V (AjVa)

 

Obecná absence třídy

Čapková Zuzana

2.hod

odpadá

MAT

VI

 

Exkurze

 

3.hod

odpadá

MAT

V

 

Obecná absence třídy

Čeledová Iva

3.hod

odpadá

CJL

III (AjCf)

 

Sport.soutěže aj.

 

4.hod

odpadá

DEJ

II

 

Sport.soutěže aj.

 

5.hod

odpadá

CJL

III

 

Sport.soutěže aj.

Fejtová Blanka

2.hod

změna

ANJ

VIII (AjFj)

(1B)

 
 

3.hod

odpadá

ANJ

2 (AjFj)

 

Exkurze

 

4.hod

odpadá

ANJ

1 (AjFj)

 

Obecná absence třídy

 

5.hod

odpadá

ANJ

3 (AjFj)

 

Exkurze

Hlásná Danuša

1.hod

odpadá

BIO

III

 

Sport.soutěže aj.

 

2.hod

odpadá

BIO

II

 

Sport.soutěže aj.

 

3.hod

odpadá

CHE

VI

 

Exkurze

 

5.hod

odpadá

BIO

VI

 

Exkurze

 

7.hod

odpadá

BIO

3

 

Exkurze

 

8.hod

odpadá

BIO

V (AjFj)

 

Obecná absence třídy

 

9.hod

odpadá

BIO

V (AjFj)

 

Obecná absence třídy

Hošek Daniel

1.hod

odpadá

ICT

IV (AjVa)

 

Exkurze

Kynčlová Danuše

1.hod

změna

NEJ

4 (NjKá)

(1B)

 
 

1.hod

spojeno (Sv)

NEJ

4 (NjSv)

(1B)

 
 

2.hod

změna

NEJ

VII (Nej)

(1C)

 
 

5.hod

odpadá

NEJ

IV (NjKá)

 

Exkurze

Lukjanova Svetlana

4.hod

odpadá

RUJ

3 (Ruj)

 

Exkurze

 

5.hod

odpadá

FRJ

V (Frj)

 

Obecná absence třídy

 

7.hod

odpadá

FRJ

1 (Frj)

 

Obecná absence třídy

Obermajerová Anita

2.hod

odpadá

ANJ

1 (AjOb)

 

Obecná absence třídy

 

3.hod

odpadá

ANJ

2 (AjOb)

 

Exkurze

 

4.hod

odpadá

ANJ

1 (AjOb)

 

Obecná absence třídy

 

5.hod

odpadá

ANJ

3 (AjOb)

 

Exkurze

Pergeltová Drahomíra

2.hod

odpadá

CJL

2

 

Exkurze

 

4.hod

odpadá

CJL

2

 

Exkurze

 

5.hod

odpadá

FRJ

IV (Frj)

 

Exkurze

Prausová Jana

2.hod

odpadá

FRJ

III (Frj)

 

Sport.soutěže aj.

 

3.hod

odpadá

CJL

II

 

Sport.soutěže aj.

 

5.hod

odpadá

CJL

1

 

Obecná absence třídy

 

8.hod

odpadá

CJL

VI

 

Exkurze

 

9.hod

odpadá

NCJL

1

 

Obecná absence třídy

Řehoutová Dana

1.hod

odpadá

CJL

I

 

Sport.soutěže aj.

 

2.hod

odpadá

NEJ

III (Nej)

 

Sport.soutěže aj.

 

3.hod

změna

CJL

VII

(1B)

 
 

4.hod

odpadá

NEJ

3 (NjŘe)

 

Exkurze

 

5.hod

přesun <<

CJL

VII

(1B)

z 8.hod

 

7.hod

odpadá

NEJ

2 (Nej)

 

Exkurze

 

8.hod

přesun >>

CJL

VII

 

na 5.hod

Svojitková Oldřiška

3.hod

změna

NEJ

VIII (NjSv)

(1C)

 
 

4.hod

odpadá

NEJ

3 (NjSv)

 

Exkurze

 

5.hod

odpadá

NEJ

V (Nej)

 

Obecná absence třídy

 

7.hod

odpadá

NEJ

1 (Nej)

 

Obecná absence třídy

Tománková Jana

4.hod

odpadá

ICT

IV (AjCf)

 

Exkurze

Valentová Dana

1.hod

odpadá

ANJ

II (AjVa)

 

Sport.soutěže aj.

 

2.hod

změna

ANJ

4 (AjVa)

(ZEL)

 
 

2.hod

spojeno (Kr)

ANJ

4 (AjKr)

(ZEL)

 
 

3.hod

odpadá

ANJ

I (AjVa)

 

Sport.soutěže aj.

 

4.hod

supl. (Mu)

ANJ

VII

(1B)

 
 

5.hod

odpadá

ANJ

VII (Frj)

 

zrušeno

 

7.hod

odpadá

ANJ

V (AjVa)

 

Obecná absence třídy

Změny v rozvrzích tříd:

VII

2.hod

NEJ

Nej

(1C)

změna

Kynčlová Danuše

 
 

3.hod

CJL

 

(1B)

změna

Řehoutová Dana

 
 

4.hod

ANJ

 

(1B)

supluje

Valentová Dana

(Mu)

 

5.hod

CJL

 

(1B)

přesun <<

Řehoutová Dana

z 8.hod

 

7.hod

MAT

   

odpadá

 

(Mš)

 

8.hod

CJL

   

přesun >>

 

na 5.hod

 

9.hod

DEJ

   

odpadá

 

(Sp)

4

1.hod

NEJ

NjKá

(1B)

změna

Kynčlová Danuše

 
 

1.hod

NEJ

NjSv

(1B)

spojí

Kynčlová Danuše

(Sv)

 

2.hod

ANJ

AjVa

(ZEL)

změna

Valentová Dana

 
 

2.hod

ANJ

AjKr

(ZEL)

spojí

Valentová Dana

(Kr)

 

4.hod

SCD

aSCD

 

odpadá

 

(Sp)

 

5.hod

SCD

aSCD

 

odpadá

 

(Sp)

VIII

2.hod

ANJ

AjFj

(1B)

změna

Fejtová Blanka

 
 

3.hod

NEJ

NjSv

(1C)

změna

Svojitková Oldřiška

 
 

4.hod

SCD

aSCD

 

odpadá

 

(Sp)

 

5.hod

SCD

aSCD

 

odpadá

 

(Sp)

1. ročník + kvinta = studijní volno

kvarta = exkurze Milešovka - organizace a doprovod = Vv + Mš

2. ročník + sexta = exkurze Osvětim - organizace a doprovod = Mu + Sp + Kr

3. ročník - exkurze Praha - doprovod = Be

prima + sekunda + tercie = sportovní den - organizace = Bá + Šc + vybraní studenti 2. r + VI
- zahájení sportovmního dne = 8,45 u sportovní haly
- žáci výše jmenovaných ročníků NEvstupují do budovy školy

JPZ - hlavní vchod - 7,45 - 8,25 = Šc + Bá + vybraní studenti 2. r + sexty
- zadavatelé JPZ + dozory na chodbách = pouze v budově školy
- testování JPZ = v učebnách 3A + 3B + 3C + 2A + 2B + 2C
Během celého dne(výuka) je NUTNÉ ZACHOVÁVAT KLID NA CHODBÁCH. Žáci zůstavají o přestávkách v učebnách.
Důvod - testy JPZ

 

Zpracováno v systému Bakaláři