Suplování

DRUHÁ ZMĚNA SUPL

Suplování:   Pátek 11.1.2019 (sudý týden)

datum výpisu: 10.1.2019 (7:50)

Nepřítomné třídy

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

2

   

PROJ

PROJ

PROJ

       

Nepřítomní učitelé

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Čapek Miloš

 

-

-

-

         

Čapková Zuzana

-

-

Be

Šr

..

-

-

-

-

Malá Jana

Ře

Sp

Ps

-

-

-

-

   

Sprengerová Jana

   

-

Ps

..

       

Svojitková Oldřiška

-

Ře

..

-

-

-

-

Veverka Jan

..

Val

Be

-

-

-

-

-

Změny v rozvrzích učitelů:

Bendová Jarmila

3.hod

supl. (Čp)

ZSV

VI

(2C)

 
 

4.hod

supl. (Vv)

CJL

1

(ZEL)

 

Bílek David

1.hod

změna

CHE

IV

(CHE)

 

Brabencová Martina

2.hod

supl. (Vv)

TEV

2

(HNĚD)

 

Cypriánová Marcela

1.hod

změna

CHE

1

(ZEL)

 

Čapek Miloš

1.hod

odpadá

FYZ

IV

 

změna hodiny

Kynčlová Danuše

1.hod

supl. (Sv)

NEJ

V (Nej)

(3B)

 
 

2.hod

spojeno (Sv)

NEJ

4 (NjSv)

(2B)

 

Prausová Jana

3.hod

supl. (Mj)

CJL

II

(2A)

 
 

4.hod

supl. (Sp)

CJL

VI

(2C)

 

Řehoutová Dana

1.hod

supl. (Mj)

CJL

I

(ČERV)

 
 

3.hod

odpadá

NEJ

2 (Nej)

 

Projekt

 

4.hod

spojeno (Sv)

NEJ

3 (NjSv)

(1A)

 

Sprengerová Jana

2.hod

supl. (Mj)

OBV

II

(1B)

 

Šrámková Monika

4.hod

supl. (Čp)

MAT

V

(3B)

 

Valentová Dana

3.hod

supl. (Vv)

ANJ

IV

(1B)

 

Změny v rozvrzích tříd:

I

1.hod

CJL

 

(ČERV)

supluje

Řehoutová Dana

(Mj)

II

1.hod

ZMP

   

odpadá

 

(Vv)

 

2.hod

OBV

 

(1B)

supluje

Sprengerová Jana

(Mj)

 

3.hod

CJL

 

(2A)

supluje

Prausová Jana

(Mj)

IV

1.hod

CHE

 

(CHE)

změna

Bílek David

(Ča)

 

3.hod

ANJ

 

(1B)

supluje

Valentová Dana

(Vv)

1

1.hod

CHE

 

(ZEL)

změna

Cypriánová Marcela

(Bíl)

 

4.hod

CJL

 

(ZEL)

supluje

Bendová Jarmila

(Vv)

 

5.hod

NEJ

Nej

 

odpadá

 

(Sv)

V

1.hod

NEJ

Nej

(3B)

supluje

Kynčlová Danuše

(Sv)

 

4.hod

MAT

 

(3B)

supluje

Šrámková Monika

(Čp)

2

2.hod

TEV

 

(HNĚD)

supluje

Brabencová Martina

(Vv)

VI

3.hod

ZSV

 

(2C)

supluje

Bendová Jarmila

(Čp)

 

4.hod

CJL

 

(2C)

supluje

Prausová Jana

(Sp)

3

4.hod

NEJ

NjSv

(1A)

spojí

Řehoutová Dana

(Sv)

4

2.hod

NEJ

NjSv

(2B)

spojí

Kynčlová Danuše

(Sv)

 

5.hod

MATo

MATo

 

odpadá

 

(Čp)

VIII

5.hod

MATo

MATo

 

odpadá

 

(Čp)

2. ročník - Projekt PREVENCE - 3. + 4. + 5. vyuč. hodina
- učebna = červená
- doprovod = Sp

 

Zpracováno v systému Bakaláři