Suplování

Přijímací zkoušky - 2. patro

Suplování:   Úterý 17.4.2018 (sudý týden)

datum výpisu: 12.4.2018 (11:21)

Nepřítomné třídy

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

3

EXK

EXK

EXK

EXK

EXK

EXK

EXK

EXK

EXK

Nepřítomní učitelé

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Coufalová Ivona

-

-

-

Kr

Kr

-

..

..

-

Čapek Miloš

..

-

Hl

Čp

..

..

-

..

..

Michalcová Ivana

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sprengerová Jana

..

Pg

Be

-

-

-

..

-

-

Valentová Dana

-

Kr

Sv

..

..

-

..

..

-

Změny v rozvrzích učitelů:

Bendová Jarmila

3.hod

supl. (Sp)

ZSV

V

(2C)

 

Cypriánová Marcela

1.hod

odpadá

BIO

IV

 

zrušeno

 

4.hod

změna

BIO

III

(HNĚD)

 

Čapková Zuzana

2.hod

změna

MAT

IV

(ČERV)

 
 

4.hod

supl. (Ča)

MAT

V

(2C)

 

Čeledová Iva

3.hod

změna

CJL

IV

(HNĚD)

 
 

5.hod

navíc

CJL

VII

(1C)

 
 

6.hod

navíc

CJL

VII

(1C)

 

Fejtová Blanka

1.hod

změna

ANJ

2 (AjFj)

(ŽLUT)

 
 

2.hod

změna

ANJ

2 (AjFj)

(ŽLUT)

 
 

3.hod

změna

ANJ

VIII (AjFj)

(CIMR)

 
 

4.hod

odpadá

ANJ

IV (AjFj)

 

zrušeno

 

5.hod

navíc

ANJ

IV

(ČERV)

 

Hlásná Danuša

3.hod

supl. (Ča)

CHE

VI

(CHE)

 

Kastner Jiří

5.hod

odpadá

SCZ

VII (cSCZ)+

 

zrušeno

 

6.hod

odpadá

SCZ

VII (cSCZ)+

 

zrušeno

Králová Hana

2.hod

spojeno (Vf)

ANJ

VI (FjLu)

(2B)

 
 

4.hod

spojeno (Cf)

ANJ

I (AjCf)

(1A)

 
 

5.hod

spojeno (Cf)

ANJ

II (AjCf)

(1A)

 

Kynčlová Danuše

2.hod

odpadá

NEJ

3 (NjKá)

 

Exkurze

 

4.hod

změna

NEJ

VI (NjKá)

(1C)

 

Miškovský Pavel

4.hod

změna

MATo

4 (MATo)+

(ČERV)

 
 

5.hod

změna

MAT

VI

(2A)

 

Musilová Šárka

1.hod

změna

SVS

4 (bSVS)+

(ZEL)

 
 

2.hod

změna

SVS

4 (bSVS)+

(ZEL)

 
 

4.hod

přesun <<

DEJ

IV

(1B)

z 5.hod

 

5.hod

přesun <<

ZSV

4

(ZEL)

z 9.hod

 

9.hod

přesun >>

ZSV

4

 

na 5.hod

Obermajerová Anita

3.hod

změna

ANJ

VIII (AjOb)

(1A)

 
 

4.hod

změna

ANJ

1 (AjOb)

(ZEL)

 
 

5.hod

změna

ANJ

1 (AjOb)

(ŽLUT)

 

Pergeltová Drahomíra

1.hod

odpadá

CJL

3

 

Exkurze

 

2.hod

supl. (Sp)

CJL

V

(2C)

 

Řehoutová Dana

1.hod

změna

CJL

VI

(1B)

 
 

5.hod

změna

CJL

VIII

(HNĚD)

 

Svojitková Oldřiška

2.hod

odpadá

NEJ

3 (NjSv)

 

Exkurze

 

3.hod

změna

NEJ

4 (NjSv)

(ZEL)

 
 

3.hod

spojeno (Vf)

ANJ

4 (RjBe)

(ZEL)

 

Změny v rozvrzích tříd:

I

4.hod

ANJ

AjCf

(1A)

spojí

Králová Hana

(Cf)

II

1.hod

OBV

   

odpadá

 

(Sp)

 

5.hod

ANJ

AjCf

(1A)

spojí

Králová Hana

(Cf)

III

4.hod

BIO

 

(HNĚD)

změna

Cypriánová Marcela

 

IV

1.hod

BIO

   

odpadá

 

(Cy)

 

2.hod

MAT

 

(ČERV)

změna

Čapková Zuzana

 
 

3.hod

CJL

 

(HNĚD)

změna

Čeledová Iva

 
 

4.hod

DEJ

 

(1B)

přesun <<

Musilová Šárka

z 5.hod

 

5.hod

ANJ

 

(ČERV)

navíc

Fejtová Blanka

 

1

4.hod

ANJ

AjOb

(ZEL)

změna

Obermajerová Anita

 
 

5.hod

ANJ

AjOb

(ŽLUT)

změna

Obermajerová Anita

 

V

2.hod

CJL

 

(2C)

supluje

Pergeltová Drahomíra

(Sp)

 

3.hod

ZSV

 

(2C)

supluje

Bendová Jarmila

(Sp)

 

4.hod

MAT

 

(2C)

supluje

Čapková Zuzana

(Ča)

2

1.hod

ANJ

AjFj

(ŽLUT)

změna

Fejtová Blanka

 
 

2.hod

ANJ

AjFj

(ŽLUT)

změna

Fejtová Blanka

 

VI

1.hod

CJL

 

(1B)

změna

Řehoutová Dana

 
 

2.hod

ANJ

FjLu

(2B)

spojí

Králová Hana

(Vf)

 

3.hod

CHE

 

(CHE)

supluje

Hlásná Danuša

(Ča)

 

4.hod

NEJ

NjKá

(1C)

změna

Kynčlová Danuše

 
 

5.hod

MAT

 

(2A)

změna

Miškovský Pavel

 
 

7.hod

DEJ

   

odpadá

 

(Sp)

VII

1.hod

FYZ

   

odpadá

 

(Ča)

 

5.hod

CJL

 

(1C)

navíc

Čeledová Iva

 
 

6.hod

CJL

 

(1C)

navíc

Čeledová Iva

 
 

8.hod

FYZ

AjFj

 

odpadá

 

(Ča)

4

1.hod

SVS

bSVS

(ZEL)

změna

Musilová Šárka

 
 

2.hod

SVS

bSVS

(ZEL)

změna

Musilová Šárka

 
 

3.hod

NEJ

NjSv

(ZEL)

změna

Svojitková Oldřiška

 
 

3.hod

ANJ

RjBe

(ZEL)

spojí

Svojitková Oldřiška

(Vf)

 

4.hod

MATo

MATo

(ČERV)

změna

Miškovský Pavel

 
 

5.hod

ZSV

 

(ZEL)

přesun <<

Musilová Šárka

z 9.hod

 

7.hod

KAJ

KajC

 

odpadá

 

(Cf)

 

7.hod

KAJ

KajF

 

odpadá

 

(Vf)

 

7.hod

NKAJ

nKaj

 

odpadá

 

(Cf)

 

8.hod

KAJ

KajC

 

odpadá

 

(Cf)

 

8.hod

KAJ

KajF

 

odpadá

 

(Vf)

 

8.hod

NKAJ

nKaj

 

odpadá

 

(Cf)

 

9.hod

ZSV

   

přesun >>

 

na 5.hod

VIII

1.hod

SVS

bSVS

(ZEL)

změna

Musilová Šárka

 
 

2.hod

SVS

bSVS

(ZEL)

změna

Musilová Šárka

 
 

3.hod

ANJ

AjOb

(1A)

změna

Obermajerová Anita

 
 

3.hod

ANJ

AjFj

(CIMR)

změna

Fejtová Blanka

 
 

4.hod

MATo

MATo

(ČERV)

změna

Miškovský Pavel

 
 

5.hod

CJL

 

(HNĚD)

změna

Řehoutová Dana

 

Olympiáda MAT Příbram - vybraní žáci - doprovod = Mich

 

Zpracováno v systému Bakaláři