Suplování

Z M Ě N A S U P L - od neděle 20:50

Přijímací zkoušky - 2. patro

Suplování:   Pondělí 16.4.2018 (sudý týden)

datum výpisu: 15.4.2018 (20:52)

Nepřítomné třídy

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1

EXK

EXK

EXK

EXK

EXK

EXK

EXK

EXK

EXK

VI

EXK

EXK

EXK

EXK

EXK

EXK

EXK

EXK

EXK

3

EXK

EXK

EXK

EXK

EXK

EXK

EXK

EXK

EXK

Nepřítomní učitelé

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Bílek David

..

Kr

Fj

Mu

Be

-

-

-

..

Coufalová Ivona

-

-

-

Fj

Fj

Kr

-

-

-

Čapek Miloš

..

-

Šr

..

..

-

-

..

-

Sprengerová Jana

..

..

..

..

-

-

-

..

..

Valentová Dana

..

..

-

Fj

-

..

-

-

-

Veverka Jan

..

..

-

..

..

-

-

..

..

Změny v rozvrzích učitelů:

Bendová Jarmila

5.hod

supl. (Bíl)

CJL

III

(1B)

 
 

6.hod

odpadá

RUJ

1 (RjBe)

 

Exkurze

Brabencová Martina

3.hod

odpadá

TEV

VI (Dív)

 

Exkurze

Cypriánová Marcela

2.hod

přesun <<

BIO

III

(BIO)

z 6.hod

 

6.hod

přesun >>

BIO

III

 

na 2.hod

Čada Václav

7.hod

přesun <<

DEJ

III

(2B)

z 9.hod

 

8.hod

změna

DEJ

III

(2B)

 
 

9.hod

přesun >>

DEJ

III

 

na 7.hod

Čapková Zuzana

1.hod

změna

MAT

IV

(ČERV)

 
 

6.hod

odpadá

MAT

3

 

Exkurze

Čeledová Iva

5.hod

změna

CJL

IV

(2A)

 

Fejtová Blanka

2.hod

změna

ANJ

IV (AjFj)

(1C)

 
 

3.hod

supl. (Bíl)

ANJ

III

(1B)

 
 

4.hod

spojeno (Vf)

ANJ

III (AjVf)

(2B)

 
 

4.hod

supl. (Cf)

ANJ

III (AjCf)

(2B)

 
 

5.hod

spojeno (Cf)

ANJ

VII (AjCf)

(1C)

 

Králová Hana

1.hod

odpadá

ANJ

VI (NjKá)

 

Exkurze

 

2.hod

supl. (Bíl)

ANJ

II

(2A)

 
 

3.hod

změna

ANJ

V (NjKá)

(2C)

 
 

6.hod

spojeno (Cf)

ANJ

I (AjCf)

(2A)

 

Kynčlová Danuše

5.hod

odpadá

NEJ

3 (NjKá)

 

Exkurze

 

7.hod

odpadá

NEJ

VI (NjKá)

 

Exkurze

Lukjanova Svetlana

6.hod

změna

FRJ

VII (FjLu)

(2B)

 
 

7.hod

odpadá

FRJ

VI (FjLu)

 

Exkurze

Máchová Štěpánka

1.hod

změna

BIO

V

(CHE)

 
 

4.hod

odpadá

BIO

VI

 

Exkurze

 

5.hod

přesun <<

BIO

II

(BIO)

z 6.hod

 

6.hod

přesun >>

BIO

II

 

na 5.hod

Musilová Šárka

4.hod

supl. (Bíl)

DEJ

IV

(ČERV)

 

Řehoutová Dana

5.hod

odpadá

CJL

VI

 

Exkurze

 

6.hod

odpadá

NEJ

1 (NjŘe)

 

Exkurze

Svojitková Oldřiška

2.hod

změna

NEJ

2 (NjSv)

(ČERV)

 
 

4.hod

změna

NEJ

2 (NjSv)

(1C)

 
 

5.hod

odpadá

NEJ

3 (NjSv)

 

Exkurze

Šrámková Monika

2.hod

odpadá

FYZ

1

 

Exkurze

 

3.hod

supl. (Ča)

FYZ

IV

(FYZ)

 

Švancar Petr

3.hod

odpadá

TEV

VI (Chl)

 

Exkurze

Změny v rozvrzích tříd:

I

1.hod

ZMP

   

odpadá

 

(Vv)

 

6.hod

ANJ

AjCf

(2A)

spojí

Králová Hana

(Cf)

II

2.hod

ANJ

 

(2A)

supluje

Králová Hana

(Bíl)

 

5.hod

BIO

 

(BIO)

přesun <<

Máchová Štěpánka

z 6.hod

 

6.hod

BIO

   

přesun >>

 

na 5.hod

III

2.hod

BIO

 

(BIO)

přesun <<

Cypriánová Marcela

z 6.hod

 

3.hod

ANJ

 

(1B)

supluje

Fejtová Blanka

(Bíl)

 

4.hod

ANJ

AjVf

(2B)

spojí

Fejtová Blanka

(Vf)

 

4.hod

ANJ

AjCf

(2B)

supluje

Fejtová Blanka

(Cf)

 

5.hod

CJL

 

(1B)

supluje

Bendová Jarmila

(Bíl)

 

6.hod

BIO

   

přesun >>

 

na 2.hod

 

7.hod

DEJ

 

(2B)

přesun <<

Čada Václav

z 9.hod

 

8.hod

DEJ

 

(2B)

změna

Čada Václav

 
 

9.hod

DEJ

   

přesun >>

 

na 7.hod

IV

1.hod

MAT

 

(ČERV)

změna

Čapková Zuzana

 
 

2.hod

ANJ

AjFj

(1C)

změna

Fejtová Blanka

 
 

3.hod

FYZ

 

(FYZ)

supluje

Šrámková Monika

(Ča)

 

4.hod

DEJ

 

(ČERV)

supluje

Musilová Šárka

(Bíl)

 

5.hod

CJL

 

(2A)

změna

Čeledová Iva

 
 

6.hod

ANJ

AjVf

 

odpadá

 

(Vf)

V

1.hod

BIO

 

(CHE)

změna

Máchová Štěpánka

 
 

3.hod

ANJ

NjKá

(2C)

změna

Králová Hana

 
 

8.hod

FYZ

FjLu

 

odpadá

 

(Ča)

2

1.hod

FYZ

   

odpadá

 

(Ča)

 

2.hod

NEJ

NjSv

(ČERV)

změna

Svojitková Oldřiška

 
 

4.hod

NEJ

NjSv

(1C)

změna

Svojitková Oldřiška

 
 

9.hod

ZMP

   

odpadá

 

(Vv)

VII

3.hod

SCD

aSCD

 

odpadá

 

(Sp)

 

4.hod

SCD

aSCD

 

odpadá

 

(Sp)

 

5.hod

ANJ

AjCf

(1C)

spojí

Fejtová Blanka

(Cf)

 

6.hod

FRJ

FjLu

(2B)

změna

Lukjanova Svetlana

 

4

4.hod

SCF

cSCF

 

odpadá

 

(Ča)

 

5.hod

SCF

cSCF

 

odpadá

 

(Ča)

VIII

4.hod

SCF

cSCF

 

odpadá

 

(Ča)

 

5.hod

SCF

cSCF

 

odpadá

 

(Ča)

3. ročník + sexta = exkurze FYZ + CHE Techmánie Plzeň - doprovod Ča + Bíl

1. roč = exkurze DEJ + ZMP Praha - doprovod = Sp + Vv

Konference projektu E@News - Norsko - vybraní studenti sexty - doprovod = Cf + Vf
16. 4. - 22. 4. 2018

sekunda - kroužek NEJ Ře - začátek 13,15 - info =Ře

 

Zpracováno v systému Bakaláři