Miroslav OLIČ


Miroslav Olič se na narodil na Zbraslavi, kde v letech 1929-1934 vychodil pět tříd obecné školy. V letech 1934-1942 studoval na reálném gymnasiu v Praze v Bendově ulici („vysvědčení dospělosti“ 29.5.1942).

Jeho vztah k mladým lidem byl formován skautským hnutím.

V letech 1943-1945 učil na živnostenské škole v Příbrami a na učňovské škole v Lysé nad Labem.

Na podzim 1945 začal studovat lékařskou fakultu UK, ale nakonec v letech 1946-1950 vystudoval FF UK Praha, obor dějepis-angličtina.

Učitelskou kariéru zahájil na měšťanské škole v Křivoklátě (15.3.-30.9.1950). Po dvouleté vojenské službě nastoupil na měšťanské škole v Novém Kníně (1.10.1952-31.8.1953) a 1. září 1953 nastoupil na nově vytvořené jedenáctileté střední škole v Dobříši. Když byla SVVŠ (3 třídy) administrativně oddělena od ZŠ, zůstal dosavadní ředitel Peták ředitelem základní školy a Miroslav Olič byl jmenován ředitelem střední školy, která (prý) měla zaniknout. Ze zrušení nakonec sešlo a jako ředitel nestraník vytvořil na dobříšském gymnáziu přátelské prostředí a tolerance, demokratičnost, pochopení, smysl pro humor, vysoká úroveň vědomostí a relativní politický klid se staly duchem školy.

Byl vedoucím autorského kolektivu, který připravil knihu Dobříš – město na Zlaté stezce (vyšla v roce 1999).

Dne 6.9.2008 byla Miroslavu Oličovi předána Cena města Dobříše za rok 2007 za celoživotní přínos v oblasti kultury a vzdělávání.

podpis ředitele

Laureát Ceny města Dobříše za rok 2007: