Novinky

Volby do Školské rady

21.9.2018

Vážení rodiče a studenti,
podle ustanovení § 167 zákonu č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), v platném znění, je povinností středních škol zřizovat školské rady. Školská rada je důležitý orgán, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých studentů, zletilým studentům, pedagogickým pracovníkům školy a zástupcům zřizovatele školy podílet se na správě školy.

Další informace naleznete v dokumentu Oznámení o konání voleb do Školské rady Gymnázia Karla Čapka v Dobříši

Volby proběhnou 22. listopadu 2018 (den třídních schůzek) od 16.30 do 18.00 v budově gymnázia  formou tajného hlasování. Oprávněné osoby mohou do 19. listopadu 2018 14.00 hodin podávat písemné návrhy kandidátů členům přípravného výboru.

[vložil: Daniel HOŠEK ]