Novinky

Testování a aktuální opatření

24.1.2022

Na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví proběhne preventivní screenningové testování v termínech: 
PO 31. 1.  – PO 7. 2.  – PO 14. 2.  –  …
Antigenní test (AG) podstupují všichni žáci a zaměstnanci kromě těch, kteří na místě doloží:
– negativní test provedený poskytovatelem zdravotních služeb, nebo
– potvrzení o svém pozitivním PCR testu ne starší 30 dnů (oba body dle opatření bod I/1b). 

V případě pozitivního výsledku AG je žák ve škole izolován a po domluvě se zákonnými zástupci odchází ze školy. Doma vyčká na pokyny od KHS (vystavení žádanky na PCR test). Spolužáci z jeho třídy pokračují ve výuce. Pokud žák nebude  přítomen  testování  na  začátku  vyučování (či v den testování), je povinnen se dostavit neprodleně po příchodu do školy do sekretariátu (1.patro). Na místě si pod dohledem pověřené osoby provede test.


HLÁŠENÍ PCR POZITIVITY
Výše uvedené opatření uložilo zákonným zástupcům žáka (zletilému žákovi) povinnost, a to při pozitivním PCR testu žáka tuto skutečnost bezodkladně nahlásit škole v případě, že se žák zúčastnil prezenční výuky v průběhu dvou dnů před projevem příznaků nebo dvou dnů před odběrem vzorku u bezpříznakových.

Po nahlášení PCR pozitivního spolužáka budou zákonní zástupci (zletilí žáci) kontaktováni krajskou hygienickou stanicí s pokyny ke karanténě. Karanténa zpravidla trvá 5 dnů od posledního kontaktu s PCR pozitivním (den kontaktu se nezapočítává).

Při uvalení karantény na celou třídu probíhá distanční výuka. Distanční výuky jsou žáci povinni se účastnit. Pokud to jejich zdravotní stav neumožňuje, musí být řádně zákonnými zástupci omluveni.


POSTUPY PŘI POZITIVITĚ (AG i PCR)
Pozitivní test? Kontakt s pozitivním spolužákem? => Informační leták pro rodiče/žáky

[vložil: Daniel HOŠEK ]