Novinky

Přijímací řízení

24.4.2018

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny v zákonné lhůtě, t.j. nejpozději 2. 5. 2018. Pořadí uchazečů bude zveřejněno na veřejném místě (hlavní vchod do budovy školy) a na tomto webu.

[vložil: Daniel HOŠEK ]