Maturitní zkoušky

maturity Maturitní zkouška je pro mnohé studenty obrovským strašákem, velkou neznámou, něčím, ne co je lepší zatím nemyslet. Podíváme-li se na ni bez emocí a stresů, zjistíme, že je z formálního hlediska jedním z nejstabilnějších rituálů ve školství, ceremoniálem, který nenarušila ani listopadová revoluce, ani četné popřevratové změny na postu ministra školství.

Není pochyb o tom, že obsahová stránka zkoušky jistě změnu prodělala. Vymizela ruština, v literatuře se objevila jména zakazovaných autorů, dějepis není vykládán jen jako historie třídního boje proletariátu apod. Proměna obsahu se kupodivu nedotkla formy, a tak už několik desetiletí studenti procházejí týmž rituálem, který na sebe za tu dobu nabalil rovněž pozoruhodnou slovní zásobu. Řada těchto slov se využívá výhradně v maturitním období a maturitu si bez nich už nelze představit. Zámek Dobříš

Předávání maturitních vysvědčení

Každým rokem se již tradičně předávání maturitních vysvědčení odehrává v prostorách zrcadlového sálu dobříšského zámku, které tomuto aktu dodávají mnohonásobně na důstojnosti.

Maturitní slovníček

FOTO: maturity Maturita

zkouška dospělosti (srovnejte lat. maturitas = zralost, zralý úsudek, rozum; fr. la maturité = zralost, vyzrálost, dospělost; angl. maturity = zralost, dospělost). Pro označení závěrečné středoškolské zkoušky však v angličtině i francouzštině existuje jiný termín (angl. leaving examination nebo graduation, fr. baccalauréat). U nás se touto zkouškou dospívá.

Svatý týden (svaťák)

týden před maturitními zkouškami, kdy mají maturanti studijní volno a pokoušejí se naučit kolem stovka maturitních témat. Mají tedy na "svaťák" svaté právo. Nic dalšího s přívlastkem svatý kolem maturit už nenajdeme. Nebo přece?

FOTO: maturity Mše svatá za maturanty

již pravidelně mají maturanti možnost na chvíli "vypnout" a zúčastnit se v kostele Nejsvětější Trojice v Dobříši mše svaté. Tato praxe jistě není rozšířená všude, ale místní páter Stanislav na naše studenty myslí. Mše se účastní jak zástupci 4. ročníku, tak oktávy a hodnotí akci jako "fakt dobrou".

Pytlík s čísly

zcela nezbytná rekvizita sloužící k losování čísel otázek. V pytlíčku lze objevit například kostičky, žetony, kolečka z dětských her apod. Vše je pečlivě označeno čísly. Někteří vynalézaví profesoři přicházejí i se zcela neotřelými způsoby losování, a tak je někdy možné spatřit také proražený starý glóbus nebo krabičku s vajíčky Kinder surprise.

FOTO: maturityPředseda maturitní komise

pedagog z jiného gymnázia, kterého není třeba se obávat, jelikož i on učí na podobné škole, a má tak představu o tom, co studenti mohou a nemohou znát.

Místopředseda

podobně významná osoba, tentokrát z domácích řad.

Zkoušející a přísedící

dvojice pedagogů, která zkouší určitý předmět. Přísedící je někdy poněkud archaicky označován, jako ten, kdo svědčí. Sloveso přísedět užívá většina lidí jen v souvislosti s maturitou. Zkoušející se vyznačuje poněkud zelenější barvou, protože v dané třídě předmět vyučoval a chápe výkony studentů také jako vizitku svojí práce.

FOTO: maturityTřídní

během maturit funguje jako opora studentů a osušuje případné slzy.

Shovívavost

klíčové slovo všech maturitních zkoušek. Zástupce třídy o ni nejprve s květinou v ruce prosí předsedu komise, při závěrečném ceremoniálu pak za projevenou shovívavost děkuje.

Potítko

nepříjemné slovo odvozené od slova potit se, užívá se výhradně při maturitě. Letos navozovaly na potítku příjemnější atmosféru snad pouze pečlivě ořezané (práce civilní služby) růžové tužky s gumou ve tvaru dalmatina.

FOTO: maturity Pátý předmět

pravděpodobně nejčastěji rušená zkouška. Student se mnohdy na poslední chvíli páté zkoušky vzdá, protože čtyři předchozí předměty ho zcela vyčerpaly.

Maturita "za šestnáct"

výsledek aspoň "za šestnáct" je touha méně ctižádostivých studentů. Na druhé straně maturitu "za čtyři" (4 x 1) udělá málokdo.

-jt,mee-