Kronika

Světová škola

21.4.2010

Jak jistě všichni víte, v loňském roce se naše škola zapojila do projektu globálního a rozvojového vzdělávání organizovaného společností Člověk v tísni. Splnili jsme všechna kritéria a získali certifikát opravňující nás používat titul Světová škola. V letošním školním roce jsme navázali v projektu Světová škola 2.

Ve dnech 8. a 9.4.2010 jsme se zúčastnily setkání studentů, kteří jsou členy tohoto projektu. Do Prahy se sjely projektové týmy z  celé republiky. Navzájem jsme si představili své práce, sdělovali si zkušenosti a vyměňovali nápady a názory. Pro všechny byl připraven velmi pestrý program: simulační hry, workshopy, beseda se „světovou inspektorkou“ Simonou Babčákovou, různé aktivity a diskuze o současných problémech. Setkání pro nás bylo velmi přínosné a obohacující. Načerpaly jsme nové nápady, nechaly se inspirovat projekty ostatních škol. Ještě v tomto školním roce v rámci projektu Světová škola chystáme několik akcí. Nejbližší se uskuteční 6. května a nazvali jsme ji Dobříšský den vody. Také se můžete těšit např. na Den pro Afriku nebo přednášku RNDr. Zdeňka Klimenta na téma Voda v Africe.

Dominica Jandová, Kateřina Petrželová, Magdaléna Pogranová


související články: projekt světová škola den vody