Kronika

Projekt WAI vybrán jako příklad úspěšné praxe

22.9.2009

Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) vybrala projekt WAI mezi dalšími projekty typu Comenius - partnerství škol jako příklad úspěšné praxe. Koordinátoři projektu z našeho gymnázia byli pozváni na seminář pro budoucí žadatele o schválení projektů.

Účastníky jsme podrobně seznámili s náplní, časovým plánem, cíli a způsoby realizace projektu a v následné diskuzi jsme odpovídali na množství otázek týkajících se nejen samotného projektu WAI ale i další bohaté mezinárodní spolupráce GKČD (zahraniční výměny, projekty). Seminář se konal v sídle NAEP v Praze 16.9.2009.

Ivona Coufalová, Dana Fenclová


související články: WaI úspěch projekt zahraničí