Kronika

Pravěký den s primány

24.11.2019

V pátek 22. 11. 2019 proběhl na Gymnáziu Karla Čapka v Dobříši projektový den na téma Pravěk. Jedná se o projekt, při kterém se primáni seznamují s vývojem člověka a počátky našich dějin neotřelou a pro ně zábavnou formou. Já jsem měla tu čest se zúčastnit jako nezávislý pozorovatel a jako historik a didaktik dát žákům zpětnou vazbu na jejich práci.

Žáci byli na základě losu rozděleni do pěti skupin – dvě se zaměřily na téma doby kamenné, další na dobu bronzovou, železnou, kultury Keltů a Germánů. Před nimi stály tři úkoly. Připravit dioráma – živý obraz, který poskytl spolužákům vhled do dané epochy, dobové oděvy na módní přehlídku, aby mohli vzájemně porovnat, jak se vyvíjelo odívání a používané materiály, a divadelní scénku, díky níž všem zúčastněným připodobnili, jak se v dané době žilo.

Žáci věnovali přípravě několik dní před samotným projektovým dnem. Připravili si repliky dobových oděvů, modely a vyobrazení obydlí, předměty, kterými odkazovali na materiály dostupné v epochách, jež interpretovali. Díky rozmanitým úkolům museli prokázat porozumění dané době a také spolužákům představit klíčové momenty.

Jednotlivé části dne byly velice pěkné, žáci své úkoly pojali s humorem, ale zároveň je nepodcenili. Velice mě zaujala i didaktická příprava vyučující Mgr. Šárky Musilové, která celý projektový den vymyslela a s žáky věnovala čas přípravě v hodinách i nad rámec výuky. Na závěr dne vymezila prostor pro vlastní sebehodnocení žáků a zpětnou vazbu. Žáci měli za úkol zhodnotit, co se jim povedlo a co by naopak pro příště udělali lépe. Jejich sebereflexe byla velice zajímavá a přínosná, protože opravdu objektivně zhodnotili své silné stránky i slabiny a kriticky posoudili práci celé skupiny.

Účast na tomto projektovém dni byla velice inspirativní a byla jsem moc ráda jeho součástí.

PhDr. Zdeňka Kulhavá

Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie

související články: dějepis pravěký den