Kronika

Nové projekty Gymnázia Karla Čapka

20.10.2008

Naše škola uspěla se svými projekty podanými do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK). Projekty Kolik řečí znáš… a Biologie v praxi byly předloženy v rámci první výzvy oblasti podpory Zvyšování kvality ve vzdělání.

Jejich cílem je obohatit výuku angličtiny a biologie pomocí moderních výukových metod a přístupů.

Projekt Kolik řečí znáš.. je zaměřen na zkvalitnění výuky anglického jazyka. Z prostředků OPVK budou hrazeny náklady na výuku angličtiny rodilým mluvčím, na tvorbu e-learningových kurzů, pořízení cizojazyčné knihovny a na další aktivity zaměřené na podporu žáků i učitelů. Celkové náklady projektu jsou tři miliony korun.

Projekt Biologie v praxi je cílen do přírodovědné oblasti. Snaží se více zapojit žáky do živého světa kolem nás a umožnit jim nahlížet na biologii i z jiných úhlů pohledu. Jak toho dosáhnout? Především prostřednictvím praktické výuky v terénu. Biologické expedice do zajímavých míst v ČR lákají naše žáky již několik let; osvědčily se i týdenní ekologické kurzy.

Dále se zaměříme na tvorbu e-learningových kurzů pokrývajících učivo biologie (tyto kurzy se stanou součástí výuky a budou žákům dostupné i na Internetu). Celkové náklady projektu jsou necelé 4,3 mil. Kč.

 Získání podpory těmto projektům je prvním krokem k dosažení dlouhodobých cílů školy. Ředitelka školy Mgr. Zdeňka Cimická v souvislosti s těmito projekty uvedla: „Jsem hrdá, že má naše škola lidi (nejenom z řad vyučujících), kteří jsou ochotni pustit se do tak obtížné práce a realizovat rozsáhlé projekty. Věřím, že se podaří na tento úspěch navázat i v budoucnu a vybudovat v Dobříši takové moderní gymnázium, jakým si zaslouží být.“

Oba projekty zahájíme v lednu 2009 a budou probíhat do srpna (respektive září) 2011. Náklady projektů plně kryje přidělená dotace. Gymnáziu Karla Čapka v Dobříši se tak podařilo v rámci jedné výzvy OPVK získat prostředky v celkové výši 7 291 290 Kč.

Markéta Dvořáková, koordinátorka projektu Kolik řečí znáš…
Daniel Hošek, koordinátor projektu Biologie v praxi


  


související články: projekt biologie v praxi kolik řečí znáš